Třetího ledna:
z nového roku
jsou pryč už skoro tři dny
(I letos nám ukázali
most a ohňostroj v Sydney)
Souprava předsevzetí
nám sváteční den světí

Ještě snad teče
nějaká voda v Štětí
(Co bude bude
však ne vzápětí
ne nutně)
Proud vody z kohoutku
je klidný
a odběr plynu podle
základního stupně
Dnes nejsou záplavy
a ještě nevyschly
ani všechny studny
I letos nám ukázali
Times Square
a ohňostroj v Sydney