Tak.
Tak žijeme
neurčitě, jsme
nejistou čarou psaný vzkaz.

Jako bychom
drželi prvně pero v ruce, tak
píšeme každý den.

Jak
budeme odpovídat,

se nás Pán mlčky, jen očima, zeptá,
jak jsme žili,

v hrozivém, vážném, velkém
tichu Posledního soudu?