Vzájemnost

Proč vyvádí tak? Má snad hlášku
o lidech jeho citlivý čich
a věrnost, jakou projevuje
po věcné stránce pachu pána?

Nech toho! Kušuj! To hosti jdou.
Tak uštěkance chlácholíme.
Neví, kdy přestat. Odrazuje
překročit práh našeho domu.

Kdybych tě nakop, jezevčíku,
ani by ses nezakousl
do milované nohavice
mé neochvějné oddanosti.

 

Loutka

Nemyslím tolik na řád světa
zde ve fundusu s garderobou
mořených řezeb. Mluvím skrz ně
a hýbám klouby v zastoupení.

Je nezávaznost zákulisí
podnětem k hrám bez mravouky
a natřásání ega v drátech
na forbíně při uklánění.

Tady jsem svá a krutost dětí
mě míjí jako smích a výskot
tam vpředu, kde se rozhoduje
dobré a zlé z tvrdého dřeva.

 

Couvání

Bylo mi jako záškoláku,
před kterým život uskakoval,
než rozpohýbal říši květin
svědčit o vraždě ve skleníku.

Do chřípí éterická bytost
aromaticky žalovala
na věci, co se neudály,
nanejvýš tajně,v alchymii.

Tak spělo s matkou, řekla mi to
až příliš pozdě na zbásnění.
Mrtvého otce jsem se neptal,
zatlačit oči dovolí-li.