Sám Sám na lodi Sám v moři Jediný na světě
držím v rukou veslo Nemám cíl 

Uprostřed moře Nevím
jak daleko je k nejbližšímu břehu

Moře je bez ryb i bez chobotnic a hadů
Ptáků se nebe nedočkává

Zelené hvězdy si hrají před mýma očima:
mění svá souhvězdí uzavírají

jiné koalice a registrovaná partnerství
Vedou mě nevedou

Moře je zelené modré černé bílé a indigové
zlovolné nekonečné

bez – břehů