Kámen
padl do řeky, a
žádné kruhy se nevytvořily.
Líný, stojatý proud spolkl můj kámen jako všechno,
co do něj stále, stále padá.
Únava,
ořechy už
jsou bez jader,
kamení měkké, stromům je jedno,
zda mají listí, nebo nemají,
umírají bez listí i s listím,
žádné slovo nechodí se svou tváří,
maškarní průvod v maskách zaplavil ulice.
Mainstream je halloween,
halloween je mainstream.
Luna je bledá,
noc halí, belí,
láska je prostituce a prostituce je láska,
Restaurace se otáčejí jako kompaktní disky.
Též V U metr se unavil, lesklí
barevní pidimužíci leží,
ačkoli hudba skáče...