Pavel a Sila „potom šli přes Frýgii galatským krajem, protože Duch Svatý jim zabránil kázat slovo Boží v (provincii) Asii“, čteme v 16. kapitole Skutků apoštolů. Jak asi vypadalo toto zabránění? Nevíme, nemohl se jim postavit fyzicky do cesty... Oni chtěli dělat něco jiného – a to výhradně pro evangelium, ani trochu pro sebe – ale ne, Duch Svatý je poslal do Frýgie a Galatie… 

Číst dál...

Omlouvám se: už jsem zapomněl, o kterém svatém se vypráví tato historka. „Co právě teď dělá Bůh?“ zeptali se ho. „Jako vždy,“ odpověděl, „pyšné ponižuje a pokorné povyšuje.“ Co dělá Duch Svatý? Bůh Otec je Stvořitel, Bůh Syn je Vykupitel – a co dělá Duchu Svatý? Odpověď je, že všechno...

Číst dál...

Duch Svatý je nejjemnější a nejcitlivější bytost, která existuje – ale není to člověk, proto ani nemůže být žena. Pán Ježíš je muž; největší tajemství víry ze všech tajemství víry spočívá v tom, že druhá osoba v Boží Trojici se stala člověkem, aniž by přestala být Bohem. Pán Ježíš byl počat jako člověk mužského pohlaví. Ale Bůh Otec, i když je Otec, to slovo není jen nějaká metafora, on je skutečný Otec, ovšem není muž, protože není člověk...

Číst dál...

Dnes si také připomínáme svatého Pavla VI., papeže v letech 1963–1978. V čem – mimo jiné – spočívá jeho svatost? Pokračoval v díle svého předchůdce, i když měl možnost koncil ukončit. Ohromil svět svým mírovým a ekumenickým postojem, apoštolskými cestami. Pobouřil svět věrností k tradičním hodnotám církve a k Božímu zákonu. Svou poslední encykliku zaměřil na správný řád předávání lidského života...

Číst dál...