Tolik šípů na mě míří
až se i navzájem
zasahují v letu

Tolik šípů na mě míří!
A každý
kromě ostří z rezavého kovu
nese i text:
papír se lživými slovy
papír s úlisnými slovy
malý papír s velikými slovy
frázemi argumenty

Nezabíjí se jen tak zabíjí se
ve jménu šťastného života
ve jménu lidskosti lže se
ve jménu pravdy podvádí se
ve jménu vědy

Hlava se mi točí nesu
si štít Božího slova šípy
se do něj zarývají s
jedovatými zasyčeními

(a občas
se zaryjí i do mne
když mi ruka se štítem poklesne)

Bojím se
a přece nebojím!

Tolik šípů na mě míří
že se až navzájem
zabíjejí v letu...