Čína je komunistická země. Z toho důvodu má (naštěstí) málo přátel, a možnost hřát se na výsluní přízně světových médií a předních politiků Západu se jí často nenaskytne. Jistě i proto s velkou chutí anoncovala do světa své rozhodnutí setrvat – na rozdíl od USA – u svých závazků, plynoucích z Pařížské dohody. Tedy – závazků…

Ve skutečnosti Čína veřejně deklarovala své pevné rozhodnutí, že bude i nadále vypouštět stále více CO2, a potvrdila rovněž zájem i nadále přijímat peníze ze Západu.

Posuďte sami:

Čína je celosvětově absolutně největší producent CO2. Pokud bychom posuzovali náročnost výroby, pak za 1 vyprodukovanou tunu CO2 vyprodukuje Čína produkt (přepočtený podle parity kupní síly) v hodnotě kolem 435 dolarů (Rusko kolem 630 dolarů, USA kolem 2290 dolarů).

Bez ohledu na to, jak „špinavá“ je čínská ekonomika už dnes, Čína se v Pařížské dohodě „zavázala“, že až do roku 2030 její emise CO2 porostou, s tím, že po roce 2030 snad začnou klesat (důležitá poznámka – Pařížská dohoda je dobrovolná a nezávazná, takže když cíl po roce 2030 Čína nesplní, nic se nestane).

Peníze se ovšem budou čerpat ihned. Vyspělé státy v Pařížské dohodě přislíbily dávat každý rok 100 miliard dolarů rozvojovým zemím, kam podle dokumentů OSN spadá i Čína, na nízkoemisní technologie. Významná část z tohoto fondu (miliard či desítky miliard dolarů), které budou vzaty firmám a rodinám na Západě, budou dány k dispozici aparátčíkům Komunistické strany Číny. Nemohu se ubránit dojmu, že vyspělé země by svých nízkoemisních cílů patrně dosáhly lépe, kdyby ty peníze utratily samy.

Kdyby Čína byla chudá demokratická země s neduživým hospodářstvím, která se potýká s nedostatkem deviz a bez možností investic, snad by takový transfer mohl být přínosný. Ve skutečnosti se však peníze přesunou od vlád zodpovídajících se voličům do rukou zcela nezodpovědných.

Čína má díky volnému trhu peněz dost, nepoužívá je však v první řadě ke zlepšení životních podmínek svých obyvatel či k velmi potřebným opatřením na zlepšení životního prostředí, zato v posledních letech hojně investuje v Africe. Skupuje zdroje nerostných surovin, avšak nerostné suroviny nezpracovává, ale vyváží do Číny, odkud vozí zpět výrobky. Buduje infrastrukturu, avšak práci nezadává místním firmám, ale firmám čínským. Investice mají obvykle formu půjčky africkým vládám, kterou poskytnou čínské banky. (Za 3,2 miliardy dolarů postavily čínské firmy železnici v Keni, spojující Nairobi s Mombasou. Tuto částku Čína půjčila keňské vládě a samozřejmě očekává její splacení i s úrokem).

A protože cizí peníze, které vám někdo přidá k vašim vlastním penězům, nelze ve výdajích rozlišit, znamená čínské lpění na Pařížské dohodě také to, že Čína bude provádět politicko-ekonomickou expanzi v Africe za peníze západních zemí, hospodářsky silných, avšak politicky slabých. Kromě toho získá špinavá ekonomika Číny vedle levné pracovní síly další konkurenční výhodu nad zdražující se produkcí západních států, a jako třešničku na dortu obdrží Komunistická strana Číny benefit v podobě hlasitého potlesku intelektuálů a užitečných idiotů ze Západu. No nekupte to!

 

K porovnání závazku Číny a USA viz níže

https://www.c2es.org/docUploads/chinas-contributions-paris-climate-agreement.pdf

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/United%20States%20of%20America/1/U.S.%20Cover%20Note%20INDC%20and%20Accompanying%20Information.pdf

 

Závazky všech zemí zde

https://www.c2es.org/international/2015-agreement/indcs

 

Znečišťovatelé např. zde

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ratio_of_GDP_to_carbon_dioxide_emissions