Rád bych se ještě vrátil několika poznámkami k sobotní (3.září) protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze.

S těmi, kdo se dostali k mikrofonu, nesouhlasím takřka v ničem. V prohlášeních k zásadním věcem vůbec v ničem. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek má pravdu, když říká, že před rokem by na stejnou demonstraci dorazilo tak tisíc lidí. Těch 69 tisíc navíc je na každý pád varováním. A nejen pro vládu, ale pro nás všechny jinak smýšlející.

Vláda si zjevně neví rady s tím, jak vzniklou situaci řešit. Ale něco děláme špatně i my, intelektuální, kulturní, společenské i politické elity. Mohu-li se tedy k této vybrané společnosti z pozice vesnického starosty počítat.

Kulturní elity lidu ukazují (doslova) holé zadky (herečky, moderátorky a už i pokrokovější spisovatelky) nebo schopnost svést a opustit co nejvíce žen (herci, sportovci). Výtvarní umělci většinově produkují umění, kterému není rozumět (moc pěkně o tom psal již zesnulý Roger Scruton) a nijak esteticky nepozvedá. O politicích mluvit nechci.

Když se dívám na prostý lid, který v mé obci tvoří velkou většinu populace, tak vnímám, jak jsou ztracení a opuštění. Oni by dokázali klečet hodiny v dešti, aby jim disciplinárně potrestaný Padre Pio při průchodu kolem okna požehnal, když se s ním nesmějí setkat jinak. Anebo stát na barikádách, když je jakobínský nebo komunistický fanatik obloudí svou radikální vizí spravedlnosti. K tomu druhému má padlá lidská přirozenost bohužel poněkud blíže. Lidé potřebují příklady, kultivaci, vedení. To všechno v dobrém slova smyslu. A my, kteří bychom tahle zadání měli plnit, v nich jenom jitříme nejnižší pudy a mnohdy dáváme ten nejhorší příklad.

Situace, do které jsme se dostali, je krajně obtížná. A tahle vláda, přes všechny možné výhrady, je pořád tou nejlepší, která by ji měla řešit. Je snad možné se domnívat, že by se nám vedlo lépe pod premiérem Babišem nebo Okamurou? A žádná jiná relevantní síla se na české politické scéně nevyskytuje. Tak prosté to je.
Ani toto konstatování ovšem nevylučuje možnost, že tato vláda selže a dostaví se rozvrat. Viděno z mnoha úhlů pohledu, zaděláváme si na takový průšvih už dlouho.