Minulý týden jsem poslal paní Naděždě Hávové e-mail, kde jsem ocenil její angažovanost v rozhlasové publicistice s křesťanskou tematikou, ale vyslovil vážné výhrady k jí vedenému rozhovoru s Magdalenou Šipkou v pořadu Vertikála na ČRo Plus 2. září 2018. V závěru jsem uvedl: Nepíši Vám, paní redaktorko, žádný otevřený dopis, ale obracím se jen k Vám osobně. Chtěl bych Vás požádat, abyste se v příští Vertikále k onomu zjevně nešťastnému rozhovoru vrátila a snažila se alespoň částečně uvést věci na pravou míru – např. přizváním opravdu kompetentního a objektivního teologa.

Bohužel k veřejné nápravě nedošlo a nedostalo se mi ani žádné odpovědi – například vysvětlení, že zpětná reakce v následujícím pořadu Vertikály nebyla možná, popřípadě že se tak stane později. V této situaci považuji za potřebné na nezanedbatelné nedostatky a matoucí tvrzení zmíněného rozhovoru upozornit veřejně.

Všechno začíná již kuriózním výběrem hosta (nebo, abych nebyl někým opraven, „hostky“). A obsah, bohužel i včetně některých návodných otázek paní redaktorky, byl přímo zarážející. 

Teoložka veřejně hlásající tzv. polyamorii a praktikující bisexuální soužití ve třech (čerpám z jejích veřejně dostupných internetových stránek) byla pozvána k rozhovoru o nově blahoslavené mučednici čistoty Anně Kolesárové. To je opravdu nevkus!

Svérázná teoložka posuzovala „nezdravý vztah k sexualitě v katolické církvi“ a znectila památku dívky, chránící svou čest, nejapnými úvahami o jejím „možná sexuálně přitažlivém“ černém oblečení a podobnými nesmysly. Provokativní otázka na to, jaký signál vysílá blahořečení těm, kdo přežili sexuální násilí katolických duchovních, pak poskytla paní Šipce opět velkou příležitost k jejím nespravedlivě diskreditujícím a výsměšným výrokům vůči katolické církvi.

Není to poprvé, kdy redakce Vertikály požádala o vyjádření k různým tématům týkajícím se katolické církve osoby stojící zjevně v pozici církvi nepřátelské, od nichž nelze očekávat objektivní přístup. Výmluva, že jde o vyvážený (takzvaný „korektní“) přístup, zde neobstojí, protože v těchto případech nejde o vyjádření jiného pohledu na věc, ale o útočné a zpravidla velmi nekompetentní výlevy.

Škoda, že tyto občasné excesy poškozují celkový dojem z pravidelného pořadu jedné z kvalitních českých rozhlasových stanic.