Nejsvětější Jméno Ježíš – říká nám dnes liturgický kalendář; to jméno je sice nejsvětější, ale nezávazné; Nejsvětější Jméno Ježíš je totiž pouze nezávazná památka. Racionalistická teologie si s tímto svátkem nevěděla příliš rady; jako by se řídila slovy ze Shakespeara: „Co je to jméno? Snad ruka, nebo noha?“ Racionalističtí teologové samozřejmě věděli, že něčí jméno rovná se on sám – ale to víc se jim tento svátek jevil jako zbytečný a při liturgické reformě po 2. vatikánském koncilu jej zrušili...

Číst dál...

Dnes zemřel papež Benedikt XVI. Myslím, že klidně mohu doplnit přivlastňovací zájmeno: MŮJ papež. Na počátku mé požehnané cesty do katolické církve stál právě tento nenápadný a pokorný pastýř, skrze jehož první slova v roli papeže dne 19. 4. 2005 se dobrý Bůh rozhodl udělit mi milost obrácení. Ano, v tento den jsem skrze tohoto muže uvěřil v Boha, který se světu zjevil v osobě Ježíše Krista. Od té doby byl Benedikt XVI. mým stálým průvodcem duchovním životem...

Číst dál...

Svatý Štěpán v poslední chvíli pozemského života vyznává víru a svědčí o Pánu Ježíši slovy Ducha Svatého: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Prosí o záchranu své nesmrtelné duše: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ A prosí o záchranu těch, kteří na něm páchají zločin vraždy: „Pane, nepřičítej jim tento hřích!“

Číst dál...