Diskriminace
znamená „oddělení“;
oddělit zdravé a nemocné
však myslím diskriminace není...

Diskriminace bývá
spojena s útlakem.
Nikoli u nás! Jsme přece
(nebo už zase nejsme?)
svobodná zem,
zem
svobodného národa.

Diskriminace
se dopouští někdy
i sama příroda;
tomu je třeba zabránit!
Zejména v otázce záchoda.

Feministky
na Univerzitě Karlově
mají
už takové opatření v zásobě:
jediné záchody pro obě
pohlaví!
(Myslí to vážně,
jen se tím nebaví!)

Když zavedli rovnost
kdysi v armádě USA,
šli na to do lesa. Vzali si do hlavy:
nejdřív společné ložnice!
Divili se pak velice –
že otěhotněli výhradně vojáci
ženského pohlaví.