„Wolne sądy! Wolne sądy!“ neboli „Svobodné soudy! Svobodné soudy!“ volají demonstranti v polských městech. Demonstruje se i před polskými ambasádami ve světě.

Na stranu bojovníků proti vládě konzervativní strany Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) se nyní postavil i Lech Walęsa, muž, který stál u zrodu současné polské demokracie a kterého bychom chtěli vidět spíše na stejné straně barikády s konzervativní křesťanské hodnoty hájící stranou. A Walęsa nešetří velkými slovy: tak jako PiS prý nevládli ani komunisté! Tak to zcela jistě není pravda. „Ubraňte se a bude v Polsku dobře!“ volá Walęsa a nabízí se, že když bude potřeba, půjde zase v čele. Zdá se však, že nikdo o něj příliš nestojí: svůj kredit už stačil dávno prošustrovat. Bohužel. Ovšem moc a sláva kazí lidský charakter, to platí i v katolickém Polsku. Ovšem Walęsa vnímá pohyb v současné polské společnosti a cítí příležitost posadit se na vlnu nespokojenosti, která žene lidi do ulic.

O co jde v Polsku? Mají ty tisíce demonstrantů pravdu? Chce vláda skutečně ovládnout soudy, jak křičí mainstreamová média v celé Evropské unii? Je v Polsku skutečně ohrožena demokracie? Hrozí zemi našich severních sousedů diktatura? Mají pravdu komentátoři, kteří se nebojí ani srovnání s vládou Józefa Piłsudského? Anebo jde, jako tak často v současné Evropě, o tupý, zmanipulovaný dav bojující nakonec proti svému vlastnímu zájmu?

Jako v tolika jiných situacích, také zde tomu není tak, jako v pohádkách paní Boženy Němcové – nestojí tu proti sobě statečný princ a oheň plivající drak.

Polské soudy jsou, ostatně obdobně, jako je tomu u nás, poslední velké reziduum minulého komunistického režimu: pracují pomalu a neefektivně, jsou na sto honů cítit korupcí a mění se v jakousi mafii, kdy na místa starých soudců nastupují jejich děti a přátelé jejich dětí... Ovšem metoda, jakou lídr PiS Jarosław Kaczyński zvolil pro reformu soudnictví, je skutečně na samé hraně demokracie. A lidé správně cítí, že Kaczyński se pozvolna mění z upřímného bojovníka za křesťanské a konzervativní hodnoty v někoho, kdo začíná milovat moc pro ni samu. Bohužel. Moc a sláva kazí lidský charakter i v katolickém Polsku.

Ale kdo stojí proti Kaczyńskému? Síly, které chtějí změnit Polsko z bašty víry a tradičních hodnot v další liberální a mravně popletenou a rozvrácenou zemi. Hecují lidi – to dovedou – a vidí v nešťastně pojaté soudní reformě svou příležitost. Modleme se za Polsko. Tamní konzervativní síly jsou oporou i pro nás.