MÁME PRÁVO ZABÍJET SVÉ DĚTI! Kdybych byl hazardér, zorganizoval bych skupinu několika dalších hazardérů – a vyrazili bychom právě s tímto transparentem na některou z těch šílených demonstrací, které se valí od pobřeží k pobřeží celými Spojenými státy… Samozřejmě by to nemohlo skončit bez násilí. Celá ideologie zastánců neomezeného potrácení plodů „lásky“ stojí a padá právě s tím, že plod před porodem – není dítě, že to není člověk.
Ale odkdy je člověk člověkem? Od porodu? Předtím ne?
Čím zásadním se liší lidský život po porodu starý několik měsíců od života několik měsíců před porodem? Předtím i potom chce žít – ale nemůže se bránit. Předtím i potom už má všechny orgány a v genech zapsáno, jaké bude mít talenty a jaká omezení, jakou barvu očí, výšku postavy, všechno. Předtím i potom se nemůže sám uživit a je závislý na na někom jiném, úplně stejně. Předtím i potom mu tluče srdce, předtím i potom samostatně dýchá, i když poněkud jinak. Předtím je jeho usmrcení „právo“ – a potom vražda? Kde začíná a končí solidarita? Co je to solidarita?
„Žena má právo rozhodnout o své těle“ – ale plod není jen součást matčina těla; má vlastní krevní oběh, krevní skupinu, může mít jinou barvu pleti.
A proč také zastánci „volby“, na první místě prezident Joe Biden, jenž věru nešetří vzletnými slovy, nemluví o tom, že potrat je drsný, násilný, nefyziologický zásah do ženského těla, často s těžkými následky?
Není to totéž jako vytržení zkaženého zubu, kdy jde jen o to, aby se zákrok provedl v odborné ordinaci.
Proč zastánci „volby“ nemluví o tom, že potratu je především třeba PŘEDEJÍT? Především určitým způsobem života a na prvním místě vyloučením pohlavního styku s náhodným příchozím. Ačkoli si můžeme myslet o antikoncepci cokoli, každá antikoncepce je lepší než potrat.
O co vlastně bojují ty tisíce demonstrantů ve Spojených státech? O duši Ameriky.