Je myslím evidentní, že energetická politika mnoha států Evropské unie byla nastavena naprosto chybně. Člověk by se mohl domnívat, že po útoku Ruska na Ukrajinu bude i poslednímu zabedněnci jasné, že energetickou politiku musí Evropská unie jako celek i jednotlivé členské státy uchopit zcela nově. Jednotlivé státy tak činí, ale EU s menšími korekcemi trvá na Green dealu, který hrozí přinést prohloubení krize a částečně se neopírá o realitu!
Například předpokládané využití vodíku naráží na technické obtíže, které na své vyřešení čekají, a pravděpodobně daleko za časový horizont realizace čekat budou. Podle současných technických možností je kupříkladu k výrobě množství vodíku schopného vydat 1 kW energie třeba vynaložit 3 kW elektrické energie.
Některé pasáže energetické agendy EU tak více připomínají zbožná přání než plán opřený o realitu. Tak třeba záměr vybít (za současné situace!) do roku 2030 třetinu holandského skotu (Nizozemí je údajně v dané zemědělské komoditě druhý největší producent na světě) a v některých částech země zakázat chov úplně, zní doslova šíleně.
Zrovna tak opakovaná snaha početné minority v Evropském parlamentu, prozatím naštěstí neúspěšná, vyřadit jadernou energetiku z akceptovaných zdrojů energie, je varovně zdviženým prstem pro realisticky uvažující politiky.
Pro naši středočeskou obec nastalá situace přinese dramatický nárůst ceny elektřiny (před dvěma lety se nám podařilo vyjednat velmi výhodný tarif u malé energetické společnosti, která zatím „drží“). Fixace nám končí 31. prosince 2022 a očekávám nárůst na čtyřnásobek ceny. Tedy jenom za školu a školku se školní jídelnou bratru 1,6 milionu Kč za rok, veřejné osvětlení spolkne dalšího půl milionu (jen za spotřebu, bez údržby) a další statisíce za spotřebu na radnici, v kulturním domě a dalších prostorách. Celkem to odhaduji na cca 2,7 milionu Kč, tedy 12 % všech rozpočtových příjmů městyse v letošním roce. Ty příjmy příštího roku budou ale hubenější. Můj prostor vyčlenit prostředky na investice se tak o poznání zúží...

 

Autor je starosta městyse Senomaty ve Středočeském kraji