Šestnáctý ročník Národního pochodu pro život se uskuteční v Praze v sobotu 2. dubna 2016. Cílem pochodu, který organizuje Hnutí Pro život ČR, je upozornit, že i v těžkých životních situacích mohou nastávající matky najít podporu.

Pochod vyjde z Klárova u stanice metra Malostranská s transparenty, balónky, vlajkami ve 14.30 hodin směrem do centra města. Modlitbou za český národ, k níž přijali pozvání zástupci církví a společenství, bude program zakončen na Václavském náměstí u sochy sv. Václava v 16.30.

Průvodu městem bude předcházet bohoslužba v katedrále svatého Víta od 10 hodin a doprovodný kulturní program na pražském Klárově od 12 hodin; vystoupí oblíbený divadelní bard Vítězslav Marčík, doplní ho vokálně instrumentální soubor staré hudby Karmína.

Počet obyvatel Česka se sice za první tři čtvrtletí 2015 zvýšil o 7,8 tisíce na 10 546,1 tisíce, ovšem přírůstek byl výhradně důsledkem imigrace (8,5 tisíce nově přistěhovalých); míra plodnosti je u nás pouze 1,53 dítěte na jednu ženu. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 628.

První ročník Pochodu pro život se v České republice konal v roce 2001; tehdy se ho účastnilo 700 lidí, loni už jich bylo více než 2500. V roce 2014 podstoupilo v Česku potrat 21 893 žen. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že přes 17 tisíc žen se pro potrat rozhodlo ze sociálních důvodů; tato čísla poukazují na to, že těhotné ženy nemají dostatek podpory nejbližšího okolí ani společnosti.

Těhotným ženám nabízí Hnutí Pro život ČR pomoc prostřednictvím projektu s názvem „Nesoudíme. Pomáháme“, který podporuje třicet českých měst. „Vždy najdeme řešení, aby každé dítě dostalo šanci prožít svůj život. Chceme, aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama a necítila se nucena k podstoupení potratu. Probouzíme svědomí mužů, aby byli oporou ženám a svým dětem. Potrat není skutečným řešením," objasnila Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR a vedoucí Linky pomoci.

Bezplatnou Linku pomoci provozuje Hnutí Pro život ČR na telefonním čísle 800 108 000, kde poskytují těhotným ženám rady psycholožky a konzultantky se speciálním proškolením v krizové intervenci. Jen v loňském roce poradna pomohla 305 klientkám. Pod tlakem bylo v době těhotenství 25 procent žen, více než 37 procent se jich ale na linku pomoci obrátilo až po potratu, k němuž ženy přemluvil jejich partner nebo se pro něj rozhodly kvůli zastrašování v rodině, obav z budoucnosti, neschopnosti řešit svou tíživou ekonomickou situaci. V sedmi případech šlo dokonce o otevřené násilí ze strany partnera. Poradna poskytuje klientkám terapii postabortivního syndromu, kterou zdravotní pojišťovny v současnosti nehradí.