HISTORICKÝ PŘEHLED

 

882 Křest knížete Bořivoje I. a jeho choti sv. kněžny Ludmily věrozvěstem sv. Metodějem, který věnuje na památku křtu sv. Ludmile kovový medailon Madony s Dítětem;

921 zavražděna sv. Ludmila na Tetíně;

935 zavražděn sv. Václav ve Staré Boleslavi;

1160 vyorán ze země ve Staré Boleslavi kovový medailon, v kterém je rozeznán medailon Panny Marie, dar sv. Metoděje;

1396 pro katedrálu sv. Víta je namalován obraz Svatovítské madony s největší pravděpodobností dle medailonu Staroboleslavské madony;

1420 Stará Boleslav přepadena, vydrancována a vypálena husitskými barbary, medailon pravděpodobně poškozen;

polovina 15. století s největší pravděpodobností kovový medailon přetepán do podoby obrazu Svatovítské madony, kterou má dodnes;

1609 Madona Staroboleslavská je nazvána Palladiem země české při velké pouti z Prahy do Staré Boleslavi;

1618–1648 třicetiletá válka;

1632 Vavřinec z Hoffkirchu, luteránský velitel saského vojska, po týdnu tupení na Staroměstském náměstí odvezl palladium, ale za vysoké výkupné katolických věřících je po čase opět navrátil do Staré Boleslavi;

1648 pražská Malá Strana vydrancována švédským vojskem; pod ochranou Panny Marie Rynecké obyvatelé pravobřežní Prahy brání přechodu Švédů přes řeku a slibují Panně Marii, že postaví sloup, ubrání-li se; a stalo se;

1650 postaven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí jako poděkování Panně Marii při obraně Prahy proti švédským vojskům, odčiněna potupa palladia saským vojskem a navrácena čest palladiu v obrazu Panny Marie Rynecké, který se stal součástí kapličky sloupu; autorem byl sochař Jan Jiří Bendl;

od 90. let 19. století se objevují požadavky na odstranění mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí;

3. 11. 1918 sloup vandalsky stržen pouličním davem na podnět náměstka pražského starosty Jana Skály a aktivisty Franty Sauera;

1995 začíná pracovat na zhotovení repliky mariánského sloupu akademický sochař Petr Váňa s jeho kamenosochařskou hutí;

25. 1. 2020 pražský magistrát potvrdil obnovu památky;

15. 8. 2020 požehnání znovupostaveného Mariánského sloupu.