Jakube a Terezo, vážení a milí svatební hosté!
Svatební smlouva je začátkem manželství, začátek společné budoucnosti.
Náš poslední český král – blahoslavený Karel, když odcházel od oltáře jak novomanžel se svojí milovanou Zitou, řekl jí: „Dnes začíná naše společná cesta do nebe.“
Kdysi jeden kněz řekl papeži blahoslavenému Piu IX.: „Svatý otče, náš společný známý padl včera do pasti, oženil se.“ A papež odpověděl: „Nikdy jsem neslyšel, že by Kristus ustanovil šest svátostí a nastražil jednu past. Manželství je veliká svátost.“
Jakube a Terezo, před rokem jsme se takřka neznali. S Jakubem jsme se vídali při kontrole na bráně věznice. A pak přišla věta: „Pane kaplane, chtěl jsem mít svatbu v kostele, ale nejde to.“ A protože když nevím, tak se zeptám, řekl jsem: „Proč?“
A od té chvíle jsme společně připravovali na přijetí svátosti křtu, první svatou zpověď, přijetí Krista ve svatém přijímání. A dnes stojíte před oltářem v této prastaré kapli zasvěcené Panně Marii, abyste si udělili svátost manželství. Nebo stojíte před nastraženou pastí?
Tento svět, ve kterém žijeme, se v posledním čase – zvlášť v souvislosti s manželstvím – zbláznil. Do tohoto zblázněného světa nás posílá Pán Bůh, abychom se stali světlem a solí. Svítit lidem kolem nás a dávat chuť do života. Čím? Tím, jak budeme žít svoje manželství, tím, jak bude žít naše rodina.
K tomu Vám dám několik nevyžádaných rad:
Od začátku jsem u Vás vnímal dobrou vůli. Pečujte o ni a nikdy ji neztraťte.
Za chvíli vstoupíte do nové budoucnosti. Co je budoucnost? Je to to, o čem sníme, co si plánujeme, co chceme, na co se těšíme? Budoucnost – do určité míry je to to, co přijde, bez ohledu na to, co chceme a po čem toužíme. Žijte ji podle víry, naděje a lásky, kterou jste od Pána Boha přijali při křtu.
Za chvíli se odevzdáte jeden druhému – bezpodmínečně. Jeden pro druhého se stanete darem. Teď Vás to baví, je to krásné, ale přijdou těžké a bolestné chvíle – vydržte spolu. Za každou cenu, stojí to za to. Nerušte smlouvu, kterou za chvíli se sebou a Bohem uzavřete.
K tomu Vám dám tři pomůcky:
a) když nevím, tak se zeptám;
b) když vím, tak povím;
c) každý den se společně pomodlete.
Amen.