V prvním čtení dnešní neděle jsme slyšeli slova člověka – proroka Izaiáše – o tom, jak uviděl Boha, jeho slávu a jeho anděly. K čemu ho vedlo toto vidění? K pokornému a pravdivému poznání sebe sama. Toto pravdivé poznání ho vedlo k pravdivému vyznání: „Jsem hříšník, mezi hříšníky žiji. Je se mnou konec.“ Bůh mu chce odpustit hříchy a povolává ho do služby. Na základě pokory a pravdy Izaiáš toto poslání přijímá... 

Číst dál...

Nikdo není doma prorokem – kolikrát si toto mnozí z nás řekli, zvláště v situacích, kdy nám šlo o to, prosadit svou vůli. A tak sami sebe povyšujeme na proroka. Co však je úkolem proroka? Neříká věci líbivé, které chtějí lidé slyšet, například předvolební sliby a všechny podobné sliby a lichotky. Také neříká jejich pravý opak – neprovokuje. Říká to, co chce Bůh. To většinou u lidí vzbuzuje odpor...

Číst dál...

Každý člověk zažije tuto krásu – stav zamilovanosti. Pokud se k tomuto stavu přidají mantinely Božího řádu, tak je položen základ k dobrému manželství. Zamilovanost, která nectí Boží a přirozený řád, velmi brzy vystřídá vyhledávání a zveličování „závad“ toho druhého. A vztah se rozpadá. Lidé zůstanou opuštění, zklamaní, často jsou tu i nešťastné děti, dluhy… A povzdech: „Taková to byla láska...“ Nebyla.

Číst dál...

Dnes slavíme neděli Božího slova. Boží slovo je jeden ze základů naší víry. Je to základ vztahu člověka k Bohu. Bůh nebo svět – pravda nebo lež. Návod ke správné odpovědi vložil milující, všemohoucí Bůh do první části hlavního přikázání: „Miluj Boha nade všechno!“ Jakým způsobem a jak často přijímáš slova tohoto světa? Jak často a jakým způsobem přijímáš Boží slovo? Jaký má Boží slovo dopad na tvé myšlení, mluvení a chování? 

Číst dál...

Všichni známe den a místo svého narození, které se často oslavují. Počet a rozsah různých oslav by mohlo závidět nejedno šlechtické středověké sídlo. Jaký bude další vývoj? Pokrok nezastavíš! Bezbožecký vývoj bude pokračovat dál. Bezbožníci nahradili křest dítěte vítáním občánků. Proč by nemohlo být zavedeno vítání domácích mazlíčků a oslava jejich narozenin? Říkám to na základě nedávných papežových slov: „Dnes lidé nechtějí mít děti, ani jedno. Mnoho párů je nechce. Ale mají třeba dva psy a dvě kočky. Takže ano, psi a kočky nahradili děti.“

Číst dál...