Objeví-li se v tisku příspěvek MUDr. Radima Uzla, CSc., na téma katolická církev, nalezneme v něm zpravidla krásné kuriozity.

No posuďte sami (viz http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/radim-uzel-katolicke-nabozenstvi-sex z 22. 2. 2017):

„Největším sexuologickým problémem katolického náboženství je ovšem neposkvrněné početí panny Marie.“ – Jak souvisí se sexuologií to, že podle katolické věrouky byla Panna Maria počata bez dědičného hříchu, což se označuje termínem „neposkvrněné početí Panny Marie“?
„Po Ježíšově narození dala Marie život ještě dalším šesti dětem, které jsou v evangeliích nazývány jeho bratry a sestrami.“ – V kterémkoli katolickém výkladu Písma lze nalézt, že se v Písmu pod pojmy „bratři a sestry“ rozumí příbuzní, a o žádném narození Ježíšových sourozenců se tam nikde nepíše.
„Původní Kristovo učení neobsahuje žádná sexuální témata. Prokazatelně neexistuje žádný Ježíšův výrok … o smilstvu … nebo o … mimomanželském pohlavním styku.“ – S dikcí odborníka se zde tvrdí nesmysly, jež odhalí každý jen trochu znalý Písma.
A pan doktor se pouští dokonce do „exegeze“, ale nedodržuje základní pravidlo, že je nutno uvést, kde se údajné (jím silně zkreslené) texty v Písmu nacházejí, a přesně je citovat. To by se mu však k těmto jeho tvrzením nepodařilo nalézt: „Jaký je to rozdíl proti epištolám Pavlovým, který nařizuje cizoložnice bez milosti kamenovat a ´vydat satanu ke zkáze těla´. Stejné tresty stihnou podle apoštola Pavla homosexuály a prostitutky, zatímco prostitutka Marie Magdaléna byla Kristem povýšena do nejvyšší pozice v hierarchii všech křesťanských svatých.“
„ Šesté přikázání boží … zahrnuje širokou škálu zákazů ... Všechny tyto hříchy jsou navíc označeny jako těžké.“ – Kým a kde jsou takto všechny označeny?
„Podle … pravidel katolické věrouky (sic!) … manželé nesmějí souložit tři dny před svatým přijímáním.“ – Kde lze nalézt takové pozoruhodné pravidlo?
„Podle posledních průzkumů se zákazem antikoncepčních tablet souhlasí pouze 6 % katolíků. … Podle posledních průzkumů z roku 1992 se domnívá asi 85 % katolíků, že papež by měl celibát zrušit a dovolit svým kněžím manželství. Tento názor nezastávají pouze tak zvaní matriční katolíci, ale dokonce plných 72 % z těch, kteří chodí pravidelně každou neděli do kostela.“ – Odkaz na „poslední průzkumy“ je opravdu pěkná ukázka citace pramenů!