TOPINKA, Daniel; JANKŮ, Tomáš et al. Cizinci v Brně. Brno: Barrister & Principal. 2018.
Je to kniha vědecká, sociologická, tedy z oboru, o kterém nic nevím; takže: jen několik výpisků, několik čísel, pár poznámek; žádná skutečná recenze nebo hodnocení.
Počet legálních cizinců v Brně činí 29 476; někteří z nich jsou velmi zajímaví – tak například v Brně trvale žije přes stovku občanů Státu Izrael (žádného z nich neznám, asi se zdržují v univerzitním kampusu přírodovědných oborů v Bohunicích, a tam já nepřijdu, jak je rok dlouhý). Arabů – to každého nejvíc zajímá – je 956, což mi nepřipadá mnoho; a jsou roztříštění: přicházejí z 18 různých arabsky mluvících zemí; nejvíc pochopitelně ze Sýrie, konkrétně 180 lidí, ale také zde žije třeba 56 Saudských Arabů.
K 31. 3. 2017 pobývalo na území Brna celkem 6 669 občanů Ukrajiny; několik z nich jsem učil.
Obecně se, s určitým zjednodušením, dá říct, že Olomouc často připadá zahraničním studentům moc malá, chtějí velké město, a Praha zas moc drahá, takže Brno jim vychází jako jakýsi příjemný kompromis.
Ovšem student, a nadto student češtiny, není typický Ukrajinec v Brně.
Úryvek z citované knihy.
Tazatel: „A co to znamená ´ukrajinská práce´?“
Participantka: „Uklízet záchody, umývat nádobí, uklízet v hotelu.“
Tazatel: „Jako vysokoškolačka?“
Participantka: „To je jedno. Nejvyšší plat, co jsem měla, bylo 65 korun na hodinu, super...“ Tolik ženy; a muži: „Chlapi pracují většinou do soboty /.../ a jeden den mají volno, tak to řeší, většinou spí. /.../ V sobotu večer si prostě dají něco, ale v neděli jsou klidnější a ví, že v pondělí začíná pracovní doba, a ta je těžká, těch dvanáct hodin, odpracovat, jsou pracanti, velice pracovití. /.../ Je takový systém, většinou /.../ tři čtyři měsíce nebo půl roku jsou tady a měsíc jsou doma.“ Potkávám je někdy na nádraží: většinou malé postavy (jako by neměli čas vyrůst), od pohledu zedření... Jednou, už před lety, jsem byl v jejich hospodě v Králově Poli. Na ukrajinské mši svaté v řeckokatolickém kostele, kde jsem byl v létě, je plno (muži nechodí do kostela v obleku, ale v barevném tričku).
Neměli bychom zapomínat, na kom taky, taky, kromě jiného, stojí dobrá ekonomická kondice České republiky, o které tak často mluví pan premiér Babiš.