Říše zla v Brazílii

O tom, že máme v Brazílii velký problém, víme už dlouho. Politika krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara nemá daleko, nebojím se to nazvat, k ďábelským plánům. Boj s nimi je opravdu bojem s říší temna, kterou tento politik prosazuje. Je známé plundrování deštného pralesa v Amazonii. Jeho těžba každoročně dosahuje rekordních čísel. Hlasům ze zahraničí Bolsonaro oponuje, ať se každý stará o sebe. Papeže Františka sarkasticky shazuje. Peníze na výsadbu nových porostů nechce. Ano, říše zkázy, holin a velkých lánů. Vypálené lesy, dálnice, smrt milionů živočichů žijících jen zde, vyhnání domorodých kmenů. Toto přece normální člověk nemůže chtít. Ale přesto to prezident této jihoamerické země podporuje.
Bolsonaro také nechce připustit, že současná virová pandemie je problém. Na začátku července například vetoval zákon o povinném nošení roušek. Nakonec sám chytil virus a uvedl se častým porušováním karantény a hygienických zásad. Celý svět obletěly obrázky z tiskové konference, kdy si nakažený prezident sundal roušku. Přitom Brazílie je druhou nejpostiženější zemí s téměř 1 milionem a 900 tisíci nakaženými; novou nemoc zde zemřelo skoro 90 tisíc lidí.
Je vidět, že Bolsonaro opovrhuje vším a všemi. Zaujal mě však dopis brazilského dominikánského teologa a kněze Freie Betta. Bolsonarovy kroky označil za zločiny proti lidskosti a jeho jednání za protiprávní. Podle teologa byl prezident vždy posedlý smrtí a nyní si přeje smrt starých lidí, aby ulevil systému. Dominikán chce, aby Bolsonaro stanul před Radou pro lidská práva OSN a před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu.
Jan Krejčí

 

Kde leží skutečná říše zla?

Brazilského prezidenta Jaira Bolsonara sleduji jen okrajově, ale o tom, že je to darebák, nemám vcelku pochybnosti. Ovšem ne ten největší darebák na světě; pokud bychom měli hovořit o říši zla v Brazílii, měli bychom se nejdřív věnovat některým jiným zemím. Jistě Severní Koreji, neměli bychom zapomenout na Eritreu – a kandidátů na „hrdý“ titul říše zla by bylo asi více...
I v odmítání roušek má Bolsonaro řadu bratrů, třeba běloruského Lukašenka. Čínský prezident sice roušku nosívá, ale teprve v komunistické Číně vidíme, co je to ďábelský režim. Tak abychom měli správná měřítka.Říše zla asi nemůže být malá ani středně velká země, nýbrž, jak již plyne z historického termínu „říše“, jenom velmoc nebo supervelmoc.
Abychom měli správná měřítka. Jair Bolsonaro nezřídil pro indiány koncentrační tábory jako čínský prezident Si Ťin-pching pro Ujgury; dominikánský kněz může v Brazílii ostře kritizovat hlavu státu, církev má v Brazílii plnou svobodu, v Číně by takový kritik buď zmizel beze stopy – anebo bychom se dočetli o jeho uvěznění na mnoho let... Tak kde je ďábelský systém? I v devastaci přírody a vyhubení jedinečných živočichů je Čína před Brazílii: v Číně například jen tak mimochodem při industrializaci a výstavbě přehrad vyhubili růžového říčního delfína, což je nenahraditelná škoda, jaká nemá v Brazílii obdobu. Smíme mlčet o Číně, kritizujeme-li Bolsonara?
Vypalování pralesů je jistě smutná věc. Ale i zde bychom měli vidět věci v souvislostech. Zemědělství má podle mého názoru přednost před pralesem. Sami žijeme na půdě získané vypalováním, tedy po staročesku „tříbením“ č „žďářením“ lesa: Žďár, Ždírec - Třebíč, Třebechovice, Třebětice, Třebáň a desítky dalších názvů měst a obcí jsou toho dokladem. Takže i Brazilcům musíme přiznat právo vypálit hvozdy a zabydlet a zemědělsky využít takto získanou půdu, jako to před tisíci roky udělali naši předkové. Proto se mi líbila Bolsonarova odpověď německé kancléřce Angele Merkelové na její nabídku peněz za zachování lesů: ať si paní kancléřka ty peníze nechá a zalesní za ně Německo. Jistě, nám v Evropě by se nechtělo zpátky do pralesů – tak to nežádejme po Brazílii. (Jiná věc je, že guvernéři brazilských států prezidenta za toto gesto kritizovali, takže peníze vzal.)
František Schildberger

 

S mýcením lesů bychom měli být opatrní.


Samozřejmě, Čína je horší než Brazílie. Vím o tom, vím o říčním delfínovi, vím o koncentračních táborech. Hrozné je, že mnoho lidí kolem mě to nevidí. Ale i některá obvinění Jaira Bolsonara jsou závažná, například pokud jde o redukcí starých obyvatel.
Vadí mi, že papež František musí svolávat synody o Amazonii a neustále upozorňovat na špatnou situaci. Jestliže chce prezident Bolsonaro přehlížet i jeho autoritu, svědčí to o prezidentově obrovském egu a schopnosti nezastavit se před ničím...
Co se týče přírody, stále mi připadá, že boj o sestru zemi prohráváme... Amazonie je ale důležitá, její ekosystém ovlivňuje klima i oceánské proudy. Zrušením pralesa může dojít k nevratným změnám. Navíc je to jedinečné území nesrovnatelné se středoevropskými lesy, žijí a rostou tam ojedinělé druhy. Lesy pomáhají snižovat ve vzduchu oxid uhličitý, jehož emise dále stoupají. Myslím, že s mýcením lesů v dnešní době bychom měli být opatrní. Myslím si, že dnes u nás, kdybychom měli obrovské lesy, tak bychom je také nemýtili v takové míře jako dřív. Brazílie by se měla poučit z našich chyb.
Jan Krejčí