Jsme na prahu voleb do Poslanecké sněmovny. Předvolební kampaň vrcholí. Mnozí aktéři této významné politické události nám sdělují svá doporučení a varování. Užívají přitom nejrůznější argumenty, ale ne všechny jsou poctivé. Zvlášť neseriózním přístupem k diskusi je podsouvat soupeřům jejich údajné výroky nebo činy, jež však nikdy nepronesli, respektive se jich nedopustili, a pak je vyvracet, respektive kritizovat. Přímo klasickou ukázkou je zde příspěvek Josefa Nerušila na Facebooku, široce (jednostranně ve prospěch SPD) komentovaný v Parlamentních listech ze dne 6. 10. 2021 pod názvem „A toto jsou křesťané, pane biskupe? Lídr SPD položil otázky“.
Pan Nerušil se plzeňského biskupa Tomáše Holuba ptá:
1. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, na svém twitterovém účtu uvedla, že „Každá žena musí mít právo na bezpečný a legální potrat.“ Je volba strany, jejíž předsedkyně volá po dostupných potratech, slučitelná s katolickou morálkou?
2. Pakliže se předseda strany, jež se pyšní písmenem „K“ coby „křesťanská“, ve svém názvu v zájmu získání vládních pozic nedokáže jednoznačně zasadit za zachování institutu manželství jako výlučného svazku muže a ženy, je taková strana stále hodna slova „křesťanská“ ve svém názvu?
3. Program Pirátské strany obsahuje body, které usilují o legalizaci eutanazie, implementaci genderové teorie (jejíž účinky označil sám papež František za srovnatelné s atomovou zbraní), stejnopohlavních sňatků, rozšíření práva na potrat či úsilí o islamizaci Evropy, je zřetelně protikřesťanský. Jak má křesťan pohlížet na deklarovanou preferenci koalice SPOLU, jejíž součástí je i KDU-ČSL, uzavřít povolební spojenectví s Pirátskou stranou, která si z povahy svého programu neváží lidského života od začátku do konce, jak učí katolický katechismus?
Co k tomu říci?
K první otázce poznamenejme, že jde o názor paní předsedkyně, který není součástí programu TOP 09, v níž je značné procento (podle mého názoru většina) praktikujících křesťanů, kteří mají názor odlišný. Zejména však je třeba si uvědomit, že volbou koalice SPOLU volíme program této koalice, nikoli stranu TOP 09, přičemž program této koalice neobsahuje nic, co by odporovalo katolické morálce.
Pokud jde o druhou otázku, KDU-ČSL se zcela jednoznačně a důrazně zasazuje o zachování institutu manželství jako výlučného svazku muže a ženy, což je i součástí jejího programu. Toto stanovisko veřejně trvale hájí i předseda KDU-ČSL. Pan Nerušil mu však vědomě podsouvá, že se této zásady zřekl. On ale pouze připustil, že v této otázce mohou někteří členové ODS a TOP 09 hlasovat jinak – nemluvil nikdy o svém hlasování či o stanovisku KDU-ČSL.
U třetí otázky samozřejmě platí, že volbou koalice SPOLU volíme tuto koalici a ne Pirátskou stranu, A pokud by došlo k širší povolební koalici i s touto stranou, zajisté by takto vzniklá koaliční vláda do svého programu nezahrnula body, jež by byly v rozporu s křesťanským programem KDU-ČSL.
Liché argumenty bojovného kritika koalice SPOLU jsme tedy vyvrátili a nezbývá než mu doporučit, aby se zamyslel spíše nad svou politickou angažovaností ve straně, jejíž program obsahuje zcela jednoznačně prvky, které jsou v příkrém rozporu s křesťanskou morálkou.