Všeobecný odpor, zejména z odborářských kruhů, který se zvedl proti návrhu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, způsobil, že Válek na právě skončeném zasedání České lékařské komory svůj návrh už nezopakoval. Tak sláva! (Zřejmě má jako straník přece jen ještě jistý politický pud sebezáchovy.)
Ale začnu zeširoka.
Ukazuje se stále znova, že pravicové strany mají opravdu tendenci zastávat se bohatých a těch nejbohatších a dívat se svrchu na prostý lid obecný. A zřejmě tomu tak bude až do skonání světa – odi profanum vulgus et arceo, říkal už starořímský klasik…
A asi bude vždycky třeba nějaká levice, ne že bych se k ní chtěl přidat, je horší než pravice – ale jako korektiv pravicové pýchy je, žel Bohu, zdá se, nezbytná… Ovšem levice v současné době, to znamená demagogický a nezodpovědný populismus, to je další kámen úrazu. Takže bychom se měli přece jenom obejít bez levice, kdyby ji mohly nahradit poctivé a dobře fungující odbory...
Co mě vede k těmto úvahám?
Poté, co se ODS pokusila prosadit – a právě v dnešním supernapjatém státním rozpočtu! – mnohasetmilionový dárek provozovatelům loterií, přišel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 5. listopadu na „programové konferenci“ své strany s jinou drzou pravicovou provokací.
Chtěl opět zavést tak řečené nadstandardy ve zdravotnictví, tedy legislativu, která, po zásahu Ústavního soudu, skončila v roce 2013. Nešlo jen o výkřik někdy excentrického ministra Válka: s návrhem se na tiskové konferenci ztotožnila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která právě nadstandardy označila za „dlouhodobou prioritu strany“.
Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na „základní“ a „ekonomicky náročnější“, totiž prosadil ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09.
Nadstandardy podle Válka nejsou asociální a dvojí, různá péče ve zdravotnictví je cosi žádoucího – a vlastně už existuje. Tak co! „Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní.“ Tolik Válek.
Jenže absurdní ve skutečnosti je, když bezdomovec nemá stejnou péči jako miliardář – a právě s tím by se mělo něco dělat!