V těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“ Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma. Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit...

Číst dál...

Na Slovensku, kde je situace s šířením nemoci Covid 19 mnohem méně dramatická než v Česku, sáhla vláda Igora Matoviče k zákazu veřejných shromáždění, včetně veřejných bohoslužeb. Skleněný kostel přebírá v této souvislosti zprávu Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska...

Číst dál...

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze bude požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna 2020.


V pátek 14. srpna v předvečer žehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude jižní část náměstí od 14 do 21 hodin vyhrazena pro „Modlitební shromáždění v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie“.


V sobotu 15. srpna v 10.00 hodin bude v chrámu Matky Boží před Týnem slavná bohoslužba, celebrovaná pražským arcibiskupem a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou. Očekává se, že se všichni účastníci slavnosti požehnání sloupu do chrámu nevejdou. Proto bude na Staroměstském náměstí velkoplošná obrazovka, kde bude možné bohoslužbu sledovat.

Po mši svaté vyjde průvod z kostela na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde odezní projevy a Otec kardinál Dominik Duka obnovený Mariánský sloup požehná.


Celý prostor Staroměstského náměstí je 15. srpna 2020 9 do 15 hodin vyhrazen pro shromáždění na „Poděkování za uhájení města Prahy na konci třicetileté války a za uzavření Vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku, která zdevastovala Evropu“.

 

Šiřte prosím tuto zprávu mezi svými přáteli a známými.

Rád bych se vyjádřil ke článku s názvem Rasismus. Základní premisa že otroctví je třeba ve všech jeho podobách odsoudit, je samozřejmě správná. Ale v dílčích konstatováních se autor podle mého názoru mýlí. Jaký je rozdíl mezi Georgem Washingtonem, majitelem mnoha otroků, a představiteli konfederace? Mezi nimi a Thomasem Jeffersonem, rovněž majitelem stovky otroků, který do Deklarace nezávislosti napsal slavnou větu: Všichni lidé jsou si rovni? To byl z dnešního pohledu pokrytec par excellence!

Číst dál...

Tato doba mi přinesla i velmi zajímavé zážitky. První ve velikonočním triduu. Můj zpovědník mě a mého kmotřence pozval, abychom na Velký pátek a Bílou sobotu ministrovali při bohoslužbách v jeho kostele na vesnici za Prahou. Bylo nás celkem asi 12, v zamčeném kostele a v nejistotě, zda nás někdo neudá a nepřijede policie. V té době byly stovky, možná tisíce lidí narvaných v hobby marketech... Bohu díky se tak nestalo a Velikonoce byly nakonec moc krásné a požehnané!

Číst dál...

Jak by se vyvíjel můj život bez listopadu 1989? O cestovním pasu bych si mohl zdát a své dva bratry, kteří emigrovali, bych už nikdy neviděl. I můj návrat k víře by byl asi klikatější a nejsem si jistý, jak moc by mi šlo předávat duchovní dary slovy, ale zejména osobním příkladem svým dětem...

Číst dál...