Teoreticky, podle platných českých zákonů, nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. Firma člena vlády ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován Babišovým holdingem Agrofert. Babišův koncern získal na dotacích již 27,3 miliardy a Babiš je také hlavním dodavatelem biosložky pro státní podnik ČEPRO. Z pohledu právního pozitivismu, který zdůrazňuje pozitivní právo na úkor práva přirozeného, je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule „svěřenské fondy“, se stalo, že Agrofert legislativně nikomu nepatří. Kverulantovým cílem je tento stav změnit a zdá se, že je dobrá šance na úspěch. Zákon o evidenci skutečných majitelů nyní postoupil do třetího čtení, a pokud vše dobře dopadne, tak upřesní definici reálných vlastníků firem včetně svěřenských fondů a usnadní jejich zveřejnění.

Kverulant opakovaně vyzýval dopisy všechny poslance a senátory; zdá se, že Kverulantovo usedavé obtěžování zákonodárců by nakonec mohlo přinést svoje ovoce. Řešením je zákon o evidenci skutečných majitelů. Původně sice v chystaném zákoně byla obsažena výjimka, která nahrávala Andreji Babišovi, ale po očištění návrhu, ke kterému došlo počátkem listopadu 2020, by šéfa hnutí ANO vedli jako jednoho z vlastníků Agrofertu. Až do podzimu 2020 to vypadalo, že Babiš i na tento zákon vyzraje. Vláda poslala do sněmovny verzi předlohy s doplněnou pasáží, která se týkala svěřenských fondů. Pokud by zákon v této verzi prošel, Babiš by se označení za spolumajitele Agrofertu mohl vyhnout. Na premiéra by se sice pohlíželo jako na skutečného majitele svěřenských fondů, z pohledu právního pozitivismu, který zdůrazňuje pozitivní právo na úkor práva přirozeného, by to však automaticky neznamenalo, že bude označen také jako majitel firem, které pod fondy spadají.

Na jednání ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny dne 4 října 2020 ale tato výjimka v novém zákoně narazila. A díky hlasům poslanců vládní ČSSD a komunistů prošly dva opoziční pozměňovací návrhy, které spornou pasáž ze zákona odstraňují. Výbor pak souhlasil i s dalším návrhem skupiny poslanců, který „probabišovské“ pasáže nahrazuje opačným zněním, že skutečný majitel svěřenského fondu je zároveň i skutečným majitelem firmy, která do fondu patří. Pozměňovací návrhy prošly přes to, že Ministerstvo spravedlnosti k nim dalo nesouhlasné stanovisko. Proti nakonec hlasovali jen poslanci Babišova hnutí ANO.

Zákon o evidenci skutečných majitelů vychází z novelizované směrnice EU proti praní špinavých peněz. Předpis měl být účinný už od ledna 2020, jeho příprava se ale bez věrohodného odůvodnění protáhla a vláda jej do parlamentu posunula až v červnu 2020. Zjednodušená evidence skutečných majitelů je v provozu už nyní, vkládané údaje však nejsou spolehlivě ověřované a veřejnost k nim nemá žádný přístup. To se má s novým zákonem změnit.
Babiše už jako faktického spolumajitele Agrofertu vedou například obdobné rejstříky na Slovensku nebo v Británii. Oproti tomu německý registr jeho jméno neuvádí, jako spolumajitelku Agrofertu však eviduje Babišovu manželku Moniku.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org

 

https://www.kverulant.org/article/novy-zakon-nejspis-konecne-zastavi-babisuv-konflikt-zajmu/