Je to veliký problém. Čí autoritu Pán Bůh více uznával? Příběh mudrců od východu, na něž dnes, o svátku Zjevení Páně, myslíme, příběh mužů, kteří dorazili do Jeruzaléma a hledali – v ten pravý čas – novorozeného židovského krále, je znám, dokonce i nevěřícím, nemusím ho opakovat ani k němu odkazovat. „Viděli jsme jeho hvězdu na východě,“ říkali. Jak je možné, že věděli, co hvězda znamená, jak je možné, že věděli, kam jít? Jak to, že je nezmátla prostá jeskyně, jesličky a stáj? Omlouvám se jak ctihodným theologům, tak amatérským astronomům – a odmítám jak výklad symbolický (tedy že v reálu nebyli ani mudrci, ani hvězda a ani narození Páně v Betlémě), tak různé výklady astronomické (jako že byla zrovna konjunkce Saturnu v souhvězdí Ryb – a z toho každý jen trochu chytrý mudrc musel usoudit, že se narodil nový židovský král). Prostě to bylo mimořádné Boží vnuknutí a mimořádné Boží vedení darované lidem, kteří kdesi daleko, daleko věcně i teritoriálně – ale poctivě hledali poznání Boží pravdy... Pro poznání Boží pravdy, a tím i pro včasné získání informace, že se narodil Mesiáš, byli kompetentní místní – příslušníci vyvoleného národa, znalci Písma; ti také věděli, co nevěděli nežidovští mudrci: Mesiáš se má narodit v Betlémě. Ale hvězdu neviděli. A o tom, že by se Mesiáš už narodil, neměli ani tuchu.
Vlastnili znalosti, byli ve správné nauce – ale vnuknutí a inspiraci k cestě za Vykupitelem dostali lidé úplně mimo vyvolený národ.
Hvězda je zavedla až k betlémské jeskyni. A že by tam, třeba se zpožděním, dorazili židovští znalci Písma, se nic nepraví.
Tak aby se nám, kteří jsme ve víře vzdělaní a v Písmu studovaní, kteří jsme příslušníci vyvoleného lidu Nové smlouvy, nestalo něco podobného, až Pán Ježíš přijde na tuto zemi podruhé. Abychom ho nepřehlédli. Abychom ho nepřehlédli, i když podruhé to bude s velikou mocí a slávou, nikoli v jeskyni.