Srdce má čtyři části: pravou a levou síň a pravou a levou komoru; přes pravou síň putuje krev z těla do pravé komory, ta přečerpává krev do plic; okysličená krev z plic se vrací do levé síně a levé komory, která ji pumpuje do celého těla. Srdce Páně v nás funguje obdobně: Boží láska žene krev do všech částí našeho těla a živí je a čistí. Dnes slavíme v latinské církvi slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně.
Předmětem úcty je jednak symbol, ve kterém ctíme nesmírnou Ježíšovu lásku k nám, hříšným a z vlastního rozhodnutím často i hloupým a pitomým lidem, se kterou za nás zemřel bolestnou a potupnou smrtí, aby nás zachránil a vysvobodil a splatil náš dluh lásce Boha Otce – ale ctíme i konkrétní tělesný orgán, srdeční sval člověka, který žil před dvěma tisíci lety v Palestině a byl, jak věříme, a je v každém okamžiku života a ve všem současně člověk a Bůh.
Všechno v něm, jeho tělo i duše, jsou současně lidské i božské, i jeho tělo je lidské tělo a Boží tělo, tajemství lidské a Boží.
I jeho srdce, sval uložený v hrudi, je současně právě tak lidské jako Boží.
Srdce je tak snadno ovlivnitelné! Srdce cítí všechno s námi, reaguje na všechna naše hnutí mysli, rozbuší se se vzrušením i zájmem, sevře se úzkostí. I srdce našeho Pána Ježíše Krista se sevřelo, když plakal nad Jeruzalémem, i srdce našeho Pána se zachvělo, když přišel k hrobce svého mrtvého přítele Lazara, kterého pak vzkřísil z mrtvých.
Srdce trpělo velikou ztrátou krve při umučení na Velký pátek, srdce přestalo na kříži bít a voják je probodl, aby se ujistil, že už je mrtvé, a vyšla krev a krevní plazma, krev a voda.
Při zmrtvýchvstání začalo Ježíšovo srdce znova žít i jako tělesný orgán, ovšem v těle již tajemně jiném, jak říkáme, oslaveném, přesto však, i mimo materiální zákony tohoto vesmíru, stále hmotném a reálném, ne jen duchovním a symbolickém. Jeho Srdce stále, i teď, cítí všechno s námi, s každým z nás, reaguje na všechna hnutí naší mysli, rozbuší se se vzrušením i zájmem, sevře se úzkostí, když duchovně či tělesně umíráme.
Apoštolové prosili: „Pane, nauč nás modlit se“ – a Ježíš nám dal modlitbu Otče náš.
Prosme: „Pane, nauč nás milovat!“
A on vezme z naší hrudi srdce kamenné a dá nám srdce z masa. Vloží nám do hrudi své vlastní Srdce.