Těsně před začátkem Svatého týdne byl zveřejněn poněkud nezvyklý článek. Jedná se o poznámky Benedikta XVI. Emeritní papež se rozhodl poskytnout svůj pohled na poslední události v církvi spojené se sexuálními delikty. Text je poměrně dlouhý a také velice hutný a obsažný. Lze jej myslím zcela jednoznačně označit za text prorocký...

Číst dál...

Když se modlíme, když se modlíme upřímně (bez ohledu na to, jaká formulujeme anebo opakujeme slova), říkáme Pánu Bohu jen jedno jediné, naše srdce vyslovuje jen jedinou prosbu: Bože, Bože, prosím, uchraň mě před křížem! Ať nemusím trpět! A druhá prosba je podobná: Bože, prosím, uchraň před křížem ty, které miluju! Takové prosby jsou normální, jsou lidské, přirozené. Rozhodnutí přijmout kříž je naproti tomu nadpřirozené a člověk je není schopen učinit jenom ze své síly.

Číst dál...

Ve Věčném městě skončilo setkání představitelů biskupských konferencí o pedofilii v církvi. Řekněme si to otevřeně: nikdy v dějinách žádná instituce nenapáchala tolik pedofilních zločinů jako katolická církev; je to ovšem dáno i tím, že jde o instituci obrovskou, celosvětovou – ale stejně.... Modleme se úpěnlivě, aby římské setkání přineslo své plody...

Číst dál...

Milý otče Adame, když jste mě požádal, abych dnes kázal, učinil jste mi radost a zároveň jsem z toho na rozpacích. Udělal jste mi radost, protože jste mi dal příležitost vrátit se do tohoto kostela, kde jsem před více než 25 lety, v roce 1993, slavil mši na první neděli adventní...

Číst dál...

O 7. neděli v mezidobí, 24, února, byla ve farním kostele svatého Augustina v Brně (svatý Augustin je i patronem Skleněného kostela) primice otce Marie-Adama, mnicha trapistického opatství Sept-fons ve Francii, rodáka z Brna. Při této příležitosti přebíráme, se souhlasem zpravodaje Augustin, článek napsaný původně pro tento farní časopis.

Číst dál...