Kdy jste se naposled pomodlili za papeže? Nějaká prosba v mešních přímluvách? Formulovaná tak, aby nebyla „jen“ za Svatého otce, ale vždy současně i za všechny biskupy, kněze, jáhny & celý Boží lid... Co víc? Nic? Kamarád mi poslal odkaz na příspěvek ze stránek Vatikánského rozhlasu, který se mě silně dotkl. Raději ho celý zkopíruji...

Číst dál...

V liturgickém pokladu církve je i jedna menší vzácnost, kterou se modlíme právě teď, v předvánočním týdnu. Jsou to „o-antifony“, krátké modlitby k Mesiáši, který už se blíží. Latinský text začíná citoslovcem „o“ (česky „ó“), které vyjadřuje radostnou úctu...

Číst dál...

Z úhlu pohledu, kterým se dnes v katolických kruzích na činnost církve pohlíží, lze plzeňské diecézi stěží něco vytknout. Diecéze se velmi aktivně a zdařile mediálně prezentuje, má dobré vztahy s představiteli kraje i místní samosprávy. Uplatňuje, podle mého názoru velmi přínosný, model duchovní správy... Jak je tedy možné, že všechna uvedená pozitiva nezabrání tomu, aby církev neopouštělo několik set mladých katolíků ročně a jen mizivé procento nově přicházelo k víře?

Číst dál...

„A když nesu paténu, andělé nade mnou bdí, můj Pane!“ Tato písnička se mi vybaví, kdykoliv se začne mluvit o ministrování. Provázela nás totiž na ministrantské přípravce v roce 1999, kdy jsem se poprvé přiblížil k službě u oltáře ve farnosti Brno-Židenice. Tuto službu už vykonávám (s přestávkami) 18 let. Obnáší to být především při mši k ruce knězi...

Číst dál...

V poslední době se protrhl pytel s různými zprávami, co zase kde udělal špatně anebo co špatně řekl náš Svatý otec František. Nemyslím zprávy od lidí, kteří v kritice a v odmítání Svatého otce spatřují svoji službu evangeliu a církvi, a najíždějí na papeže s plynovým pedálem vmáčknutým do podlahy, ať už udělá cokoli – hůl se vždycky najde. Jde mi o upřímné zděšení dobrých a zbožných lidí...

Číst dál...