Mnohdy to nejdůležitější člověk pronese, když se s někým loučí. Při odchodu dětí z domova do světa, při ukončení studia nebo také velmi často při odchodu z tohoto světa. Jen kolik velmi důležitých povzbuzení nám zanechala řada světců na smrtelném lůžku! A jakou větou se s námi rozloučil Ježíš, než vstoupil ke svému Otci na nebesa? „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“...

Číst dál...

Pro mnoho z nás je oceán pedofilních zločinů spáchaných katolickými duchovními v uplynulých desetiletích, páchaných nadto jako v nějaké ďábelské koordinaci v nejrůznějších zemích kolem dokola celého světa (a stále vyplouvají na povrch nové a nové případy) cosi nepředstavitelného a nepochopitelného; nerozumíme tomu, jak se něco takového vůbec může stát, natož v církvi, natož ze strany kněží, natož v takto šíleném rozsahu. Jak se s tím vyrovnat?

Číst dál...

Svérázná teoložka posuzovala „nezdravý vztah k sexualitě v katolické církvi“ a znectila památku dívky, chránící svou čest, nejapnými úvahami o jejím „možná sexuálně přitažlivém“ černém oblečení a podobnými nesmysly. Provokativní otázkou, jaký signál vysílá blahořečení Anny Kolesárové těm, kdo přežili sexuální násilí katolických duchovních, pak poskytla redaktorka paní Šipce opět velkou příležitost k jejím nespravedlivě diskreditujícím a výsměšným výrokům vůči katolické církvi...

Číst dál...

Občas slyšíme znevažující názor na mši svatou: eucharistie je důležitá, ale není to to hlavní. Hlavní je společenství, hlavní je, že jsme spolu, když je tam kněz, tak výborně, ale když tam není, nic tak zásadního se neděje; hlavní je, že věříme, hlavní je že hlásáme, hlavní je... Jistě, všechno je hlavní, Pán Ježíš nestanovil žádný žebříček Top 10 – ale eucharistie je zcela nenahraditelná, nezastupitelná. Eucharistie je Ježíš sám – všechno, co říkáme o eucharistii, říkáme o něm samém...

Číst dál...