V kronice (z roku 1919) čteme: Občané z Hostokryj, kteří z řím. kat. církve vystoupili, vesměs se přihlásili k církvi českosl., ustavili se jako sbor a zvolili starší. Dne 10. dubna pozvali z řím. kat. církve vystoupl. kněze z Lišan, Jana Hlaváčka, aby pro ně v kostelíku na hřbitově v Senomatech sloužil mši československou a kázal. Starosta proti konání mše ničeho nenamítal...

Číst dál...

Na náměstí před statkem „U Hanušů“ – Růženy Vostré, vdovy, stála na hranolovém kamenném podstavci nevzhledná, ubohá socha z pískovce, jež měla představovati Jana z Nepomuku. V roce 1919 ji v noci nějací rozpustilci s podstavce shodili a rozbili. Podstavec dosud tam stojí, neodklizen, neboť není naděje, že by někdo novou sochu svatému nesvatému svým nákladem dal postaviti. Autorem zápisu je Václav Fišer, učitel senomatské školy...

Číst dál...

Naléhavě vás prosíme o zapojení do duchovního boje proti uskutečnění festivalu s názvem „HELL FAST ATTACK“ – Peklo útočí rychle. Akce se má uskutečnit v termínu 26. – 27.6. 2015 v Brně-Bystrci (Obora) v monstrózním rozměru. Vyslyšme prosím prosby a volání o pomoc věřících z farnosti Brna-Bystrce, zvláště pokud je zde reálná hrozba a snaha zasvětit Brno a naši zemi Božímu nepříteli. Opakovaně se věřícím daří tyto akce modlitebními řetězci a posty překazit a eliminovat, např. nepřízní počasí.

Číst dál...