Každý dobrý skutek, který vykonáme, je spojen s obětí. Jen je velmi důležité, proč tuto oběť dělám. Pán Ježíš nám říká, abychom je dělali  k větší cti a slávě Boží: „aby viděli  vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ Pán Ježíš chce, abychom  byli solí a světlem...

Číst dál...

Ve křtu od Jana Křtitele se Pán Ježíš ztotožnil s námi hříšníky a my se spojujeme s Pánem Ježíšem. On nás přišel vysvobodit svou poslušností až k smrti na kříži. Sdílel náš život, kromě hříchu. Příklad Ježíšovy POKORY je výzvou i pro nás, neboť POKORA je cestou ke spojení s Ježíšem a zalíbení se Otci. Bůh nemá zálibu v záhubě hříšníka, ale v jeho obrácení...

Číst dál...

Nejsvětější Jméno Ježíš – říká nám dnes liturgický kalendář; to jméno je sice nejsvětější, ale nezávazné; Nejsvětější Jméno Ježíš je totiž pouze nezávazná památka. Racionalistická teologie si s tímto svátkem nevěděla příliš rady; jako by se řídila slovy ze Shakespeara: „Co je to jméno? Snad ruka, nebo noha?“ Racionalističtí teologové samozřejmě věděli, že něčí jméno rovná se on sám – ale to víc se jim tento svátek jevil jako zbytečný a při liturgické reformě po 2. vatikánském koncilu jej zrušili...

Číst dál...