Před rokem jsme ve Skleněném kostele doporučovali k podepsání petici Mum, Dad and Kids. Petice usilovala o jednoduchou věc, aby bylo na evropské úrovni definováno manželství jako svazek muže a ženy. Je to věc lehce pochopitelná a rozumem snadno přístupná, běžně ji chápou i malé děti, méně však někteří dospělí (což naznačuje, že vzdělání poskytované v dnešní době může rozum zatemňovat, nikoliv jen projasňovat). Tato petice byla vytvořena jako tzv. evropská občanská iniciativa, která umožňuje občanům EU navrhovat právní předpisy v oblastech spadajících do pravomoci EU.

V rámci evropské občanské iniciativy bylo podáno zatím 35 návrhů, z toho úspěšné byly dosud pouze tři, nyní se k nim přiřadila i petice Mum, Dad and Kids. Je tedy jistě dobrou zprávou, že na podporu manželství se během jednoho roku se podařilo naplnit obě potřebná kritéria, tj. podpis alespoň 1 milionu osob a splnění předepsaného množství podpisů alespoň v sedmi státech Evropské unie. Petice navíc překonala potřebný počet hned ve 14 státech včetně těch největších, jako je Německo a Francie.

Ke třem dosud úspěšným peticím se evropská komise postavila různým způsobem. Komise „vítala skutečnost“, že se občané zmobilizovali na podporu dobrých životních podmínek zvířat (přes 1,1 milionu podpisů), stejně tak „vítala mobilizaci občanů“ na podporu práva na přístup k vodě (přes 1,6 milionu podpisů). Co se týče velmi úspěšné iniciativy One of Us (přes 1,7 milionu podpisů), která žádala, aby rozvojová pomoc financovaná z peněz evropských daňových poplatníků nesměřovala k organizacím podporujícím nebo prosazujícím potraty a která usilovala o to, aby nebyly financovány ani aktivity, které předpokládají zničení lidských embryí, komise tuto aktivitu nevítala a dne 28. 5. 2014 všem kulantně napsala, že nehne prstem. V bruselském žargonu se slova „Trhněte si nohou“ dají rozepsat na 19 stránek českého překladu (odkaz viz níže).

Zájem o jasnou a jedinou možnou definici manželství rezonuje ve většině Evropy mnohem více než jakékoliv jiné iniciativy typu „Zhasínejte v kancelářích“ nebo „Legalizujme konopí“. Doufejme tedy, že tentokrát vezme evropská komise evropskou občanskou iniciativu vážně; vyjádření komise, které by mělo vzniknout během tří měsíců, se budeme podrobněji věnovat, pevně doufám, že to bude opět pod titulkem „Dobré zprávy“.

 


Vyjádření evropské komise k iniciativě Jeden z nás (One of Us) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/CS/1-2014-355-CS-F1-1.Pdf

Všechny úspěšné iniciativy http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful