Brutalita diktatur, jakkoli se to občanům zemí, které v diktatuře nežijí, někdy jen velmi těžko věří, do značné míry závisí na reakcích okolního, svobodného světa – ke kterému, i přes nevymazatelnou zkušenost strachu z komunismu pod kůží nás, příslušníků starší generace, patří i Česká republika. Diktatury nejsou rády stavěny na pranýř, a to ani v zahraničí. Mají rády, jsou-li brány jako vážení a úctyhodní partneři....

Číst dál...

Tak už dost o Trumpovi! Rád bych to řekl; rád bych slíbil především sám sobě, že už se k tomu pánovi nebudu vracet – ale nemůžu to slíbit... A tak ještě o něm. Také Skleněnému kostelu dlužím několik vět o tom, v čem spatřuji pozitivní přínos Trumpovy éry v Bílém domě...

Číst dál...

Zlý sen je pryč, chtělo by se říci, Donald Trump už není prezidentem USA. Na jeho místo přišel někdo, kdo, prohraje-li příští volby, nebude hecovat miliony svých stoupenců proti hlasování, soudům, sněmovně... Proti pravidlům, proti slušnosti i zdravému rozumu. Jenže...

Číst dál...

Donald Trump především s oblibou rušil uzavřené smlouvy. Kromě Pařížské dohody o boji s globálním oteplováním z roku 2015 to byla na prvním místě pracně vyjednaná mezinárodní smlouva o íránském jaderném programu; i když ostatní signatáři vyhlásili po americkém odstoupení od smlouvy, že ji budou i nadále dodržovat, ze zdi kolem íránských jaderných plánů odchodem Ameriky vypadl její úhelný kámen...

Číst dál...

Začala veleakce jménem Očkování Národa. Dlouho se o ní mluvilo, vláda měla dlouhý čas na přípravu. Využila toho času? Ne, jak jinak. Čekal snad někdo něco jiného? První den velekace proběhl se spoustou nepořádků a organizačních zmatků. (Připomenu jen něco.) A také nemalých obtíží zejména pro pro staré lidi, o které šlo. Ale, řekněme si, tak nějak zhruba a v hlavních rysech to fungovalo... 

Číst dál...