V Brně jsou tři krásné kostely Nanebevzetí Panny Marie: podle abecedy jezuité, Staré Brno a Zábrdovice. Nelehké rozhodování, kam dnes jít na hody!

Kdo půjde do Zábrdovic, ať si pozorně prohlédne oltářní obraz. V řadě na svaté přijímání bude mít dost času a nebude to žádné rozptylování myšlenek, nýbrž velmi vhodná příprava na přijetí svátosti: Panna Maria míří vzhůru celá blažená, apoštolové stojí nad prázdným hrobem, ale hledí za ní a Petr zvedá ruce v takovém vzrušení, že mu z nich vypadl klíč, se kterým se obvykle zobrazuje. Klíč leží na schodech u hrobu. Kristus dal klíče nebeského království Petrovi, ale své Matce otevřel sám.

Je to detail, který vtipně dokresluje a komentuje tajemnou událost Nanebevzetí. Naznačuje, jaký úžas budí Boží skutky a co je v dění spásy podstatné. Nabízí námět k dalšímu rozjímání. Díky němu je ten nádherný barokní obraz ne pouhá ilustrace, ale interpretace.