Svět, do kterého jsme se dnes ráno probudili, už není stejný jako svět, do jakého jsme se probudili včera.
Všechny problémy a všechna témata znějí najednou jako úplně falešná a bezvýznamná ve srovnání s tím, co se děje.
Znáte ten starý dotaz na Rádio Jerevan? Otázka: Bude válka? Odpověď: Ne, válka v žádném případě nebude – ale boj za mír bude tak úspěšný, že nezůstane ani kámen na kameni!
I my jsme figurka na šachovnici, na které se hraje, řekla naše ministryně obrany Jan Černochová.
Žijeme ve světě, kde je shromažďování vojsk nazýváno jejich stažením, kde se vojenské obsazení cizího území nazývá „mírová mise“.
Nevíme, co nás čeká – jen víme, že to bude něco úplně něco jiného než to, co očekáváme nebo čeho se obáváme.
Když někdo s příliš velkou „znalostí“ spekuloval o budoucnosti, reagoval na to můj dědeček slovy: „Kdyby spadlo nebe, tak jsou všichni vrabci mrtví.“
Pokud jde o vrabce, Pán Ježíš nám říká: „Ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce“ (Mat 10, 29b) – a dodává: „Nebojte se tedy! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady“ (Mat 10, 31), „u vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě“ Mat 10, 30. A když Pán – v 21. kapitole Lukášova evangelia – předpovídá zkázu Jeruzaléma a budoucí pronásledování jeho učedníků, říká: „Ale ani vlas se vám z hlavy neztratí“ (Luk 21, 18). Také svatý apoštol Pavel uklidňuje lodníky a cestující, když jim hrozilo utonutí v moři: „Žádného z vás vlas s hlavy nespadne“ (Sk 27, 34; překlad Bible kralická, jinak Ondřej M. Petrů).
Nejde samozřejmě o vlasy, jde o úplnou, naprostou, bezmeznou, bezvýhradnou důvěru v lásku a moc Boží. Protože on má vše v ruce, i do těch nejmenších maličkostí.