Václav Láska patří k nejaktivnějším členům českého Senátu; a jeho iniciativy – většinou – musejí vyvolávat souhlas a podporu každého, komu jde ještě, u nás i ve světě, o svobodu a demokracii; jenom namátkou: senátor Láska měl podíl na tom, že Senát odsoudil anexi Krymu i tureckou invazi na sever Sýrie a měl rozhodující podíl na ústavní žalobě (tolik oprávněné – a velmi dobře doložené) proti prezidentu Miloši Zemanovi kvůli jeho nedodržování ústavy.
Minulý čtvrtek, 18. března 2021, plénum Senátu poslalo do druhého čtení zákonodárný návrh na vypuštění § 10 z platného zákona, kterým komunistický režim legalizoval takzvané přerušení těhotenství: tento paragraf stanovuje, že interrupce se neprovádějí cizinkám, jež se v ČSSR zdržují pouze přechodně; brání tedy tak řečené potratové turistice. Postoupení do druhého čtení proběhlo rychle, už byl večer a senátorky & senátoři nechtěli jednání protahovat; debata se prakticky nekonala. Návrh byl přikázán k projednání do výboru pro zdravotnictví jako výboru garančního a dále do výboru ústavněprávního. Stručně jej odůvodnil navrhovatel Václav Láska. Interrupce občankám jiných států Evropské unie se vzdor zákonu stejně provádějí, zejména na severní Moravě; lékaři se přitom odvolávají na nadřazenost práva Evropské unie nad domácí legislativou. Česká lékařská komora však konání takových zákroků nedoporučuje, aby se lékaři nevystavovali případnému trestnímu stíhání. Tomu má být nyní odpomoženo.
Václav Láska byl do Senátu zvolen dvakrát, v roce 2014 a znovu 2020, vždy kromě jiných stran a hnutí také jako kandidát KDU-ČSL. Není však členem senátorského klubu KDU-ČSL, nýbrž vede liberální klub Senátor 21.
Z klubu KDU-ČSL vystoupila proti svému kolegovi předsedkyně Šárka Jelínková, a to jako jediný účastník obecné rozpravy. Požadovala zamítnutí návrhu. Ne však proto, že interrupce jsou mravně nepřípustné, kromě případu ohrožení života matky, nýbrž s odvoláním na současnou pandemii. Nevidíme ani světlo na konci tunelu, zdravotníci jsou přetížení, neplánují ani letní dovolenou. Na to Václav Láska namítl, že zrušení § 10 by vstoupilo v platnost nejdřív v polovině příštího roku, to už bude po pandemii, takže lékaře to nezatíží. Z 50 přítomných senátorek & senátorů hlasovalo 27 proti zamítnutí návrhu a 14 (což zase není tak málo!) pro zamítnutí návrhu.
Samozřejmě nejsem naivní a nemyslím si, že by v dnešní Evropě bylo možno kdekoli kromě Polska přijmout legislativu odmítající usmrcení plodu v těle matky. Evropa, jako celek, se už velmi vzdálila své první lásce (jak to nazval básník Jan Zahradníček) Beránkovi, našemu Pánu Ježíši Kristu. Ale vytrhla se i ze svých antických kořenů: medicína se stále dovolává starořecké Hippokratovy přísahy, ale traktuje ji ve cenzurované, a tedy zfalšované podobě: antický lékař se touto přísahou zavazoval kromě jiného i k tomu, že nikdy nevyžene plod z těla ženy (natož aby jej v jejím těle rozsekal na kousky); a také že nebude poskytovat antikoncepci… Následky, i s hlavou zabořenou do písku, vidíme všude kolem sebe: přečíslí nás národy, které, ať už jsou jakékoli, věří v nedotknutelnost lidského života a potrat pro ně nepřichází v úvahu.
Mrzí mě však naše zbabělost: když nechceme další rozšíření interrupční praxe v našich nemocnicích, odvoláváme se na pandemii; nebo vůbec mlčíme, jako těch třináct senátorů, kteří rovněž hlasovali proti. Jistě, nemá to šanci na vítězství, člověk na sebe jenom upozorní a dostane nějakou škaredou nálepku – tak se mlčí. Je to špatné. Máme se alespoň ozvat.
A děsí mě, že i tak slušní a poctiví, stateční lidé, jako senátor Václav Láska, který je rozený bojovník za spravedlnost, už jsou natolik dezorientovaní, že dobro vidí tam, kde je největší zlo.