Všichni známe den a místo svého narození, které se často oslavují. Počet a rozsah různých oslav by mohlo závidět nejedno šlechtické středověké sídlo. Jaký bude další vývoj? Pokrok nezastavíš! Bezbožecký vývoj bude pokračovat dál. Bezbožníci nahradili křest dítěte vítáním občánků. Proč by nemohlo být zavedeno vítání domácích mazlíčků a oslava jejich narozenin? Říkám to na základě nedávných papežových slov: „Dnes lidé nechtějí mít děti, ani jedno. Mnoho párů je nechce. Ale mají třeba dva psy a dvě kočky. Takže ano, psi a kočky nahradili děti.“

Číst dál...

V Katolickém týdeníku čteme otázku čtenáře: Kde mám hledat dogmata katolické církve? Ale mnohoslovná odpověď na jeho otázku neodpověděla. Co je to dogma? Je to článek víry, v kterém je naprosto přesně vysloveno to, co v určité oblasti církev hlásá a v co musí katolík věřit. Většina těchto článků víry se rodila staletí, jsou spjata s náročnou prací teologů skrze Boží slovo, tradici a nauku...

Číst dál...

V určité chvíli Bůh dopouští zkoušku skrze pokušení. Chceš rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé? I Šalomoun – nejmoudřejší ze všech lidí – podlehl pokušení v podobě krásných žen, postavil chrám modlám a účastnil se modloslužby. Ani Adam a Eva ve své původní svatosti ani Šalomoun ve své moudrosti nemohou rozhodovat s konečnou platností o tom, co je dobré a co je zlé. Toto může jenom Bůh.

Číst dál...

Svatí Betlémští chlapci, příliš brzy nám rušíte poezii Vánoc, oveček a koled! Vy dvouletí, kteří už jste dětským způsobem hovořili, i vy novorození, kteří jste ještě nemluvili, uslyšte nás! Chlapci zabití kvůli narození Spasitele – jenž se ovšem nevyhnul ještě hroznější smrti, než jakou jste skončili vy, naučte náš důvěře v Boha, kterého nikdy úplně nepochopíme... 

Číst dál...