Chtěl bych znovu zopakovat, že zjevení Panny Marie v Medjugorje (či spíše zjevování Panny Marie, jelikož stále trvá) POVAŽUJI ZA PRAVÉ: duchovní poselství z těchto zjevení mají takovou sílu a ryzost, tolik duchovní hloubky, že nemohou pocházet z této země.

A ihned musím zdůraznit, že jde o můj názor a DEFINITIVNÍ SLOVO o pravosti či nepravosti zjevení PATŘÍ CÍRKVI; to znamená ne tomu či onomu knězi ani biskupovi, nýbrž církvi, tedy v poslední instanci Svatému stolci.

Dlouhé roky byl pro nás hlavním zdrojem informací časopis Zprávy z Medžugorje, který vydává skupina pražských věřících. Ano, stále přináší poselství Panny Marie, jež považuji za pravá, ale nyní je doplňuje články, které jsou plné nepravd a vyložených lží a rozvracejí jednotu církve. Český text poselství je proto lépe brát z http://www.medjugorje.ws/.

Jenom pár příkladů z posledního čísla 9/2017. „Fatima neskončila,“ hlásá titulek na první straně. To je jistě pravda, slova naší nebeské Matky pronesená v Portugalsku jsou stále platná – a stále více aktuální. Jenže o tom se v článku nepíše. Jeho cílem je zpochybnění autority a služby Svatého otce. Vatikán uvěznil pravou fatimskou vizionářku sestru Lucii v klášteře a vytvořil falešnou Lucii, nadto, jak se nám předkládá k uvěření, úplně blbě: existenci dvou Lucií, pravé a vatikánské nepravé, prý dokazují grafologické rozbory jejich písma a „fotografické záběry jejich tváře“... Když sv. Jan Pavel II. zveřejnil třetí fatimské tajemství (kolik verzí jeho údajně pravého textu jsem porůznu četl už před tímto zveřejním!) a bratři ultrakonzervativci nenašli to, co hledali, totiž odsouzení II. vatikánského koncilu a změn v církvi po jeho skončení, vymysleli si další, prý Svatým stolcem utajovaný text. „Je to neuvěřitelný podvod určité skupiny teologů ve Vatikánu,“ dští Zprávy z Medžugorje (které ale nejsou z Medjugorje). Co papež? Neví o tom (nečte Zprávy z Medžugorje)? Nebo to ví a kryje tento „neuvěřitelný podvod“? To nechávají Zprávy z Medžugorje otevřené – ale z toho, co se píše v tomto časopise dál a jinde, plyne jasně, že papež František je nepřítel církve, který by ji už dávno rozvrátil, kdyby ho nedržel na uzdě ohled na Benedikta XVI.

Návštěvy v Medjugorje, to říkají Zprávy z Medžugorje správně, by neměly být jen náboženská turistika, ale měly by vést k obrácení a k ochotě k oběti.

Ale je zlé, když se dobré a správné myšlenky spojují se zmatkem a s bludem: Zprávy z Medžugorje přinášejí vždy také rozsáhlá doporučení dalších publikací centra Verité a číslo 9/2017 obzvlášť vyzvedá časopis Regina, číslo 3/1917, s obrázkem ze setkání papeže Františka s prezidentem Putinem, „kdy papež odmítl prosbu Putina o zasvěcení Ruska Panně Marii“. Jsou lži, které nestojí za to ani vyvracet, člověk by se zapletl do sítí demagogie a polopravd, které někteří lidé kolem sebe kladou. Snad jenom jediná poznámka: pokud má Putin tak upřímný vztah k papeži a tolik touží po jeho duchovních skutcích, ať jej pozve do Ruska – a umožní sloužit mši svatou na Rudém náměstí. Jak známo, papežové počínaje sv. Janem Pavlem II. navštívili už řadu bývalých sovětských republik, ale Rusko je pro ně stále uzavřeno.

Takže http://www.medjugorje.ws/, ne Zprávy z Medžugorje.