Vážení čtenáři Skleněného kostela,

jsme skupina mladých křesťanů z farnosti na Jablunkovsku (diecéze ostravsko-opavská), která vytváří aktivity na podporu tradiční rodiny, kterou tvoří muž, žena a dítě a na podporu manželství. Není nám lhostejná budoucnost, a proto s vědomím, že má dojít k ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, aktivně se zapojujeme v boji proti ratifikaci této úmluvy.

Tzv. Istanbulská úmluva je přímo ohrožením pro rodinu, manželství, výchovu dětí, křesťanské hodnoty a důstojnost člověka, protože chce zavést a vnáší do společnosti GENDER IDEOLOGII. Dle této ideologie není rozhodující, zda se člověk narodí jako chlapeček nebo holčička, ale která tvrdí, že se člověk stává mužem či ženou teprve vlivem socializace.

Vytvořili jsme webové stránky iniciativy: www.zachovejmetradicnirodinu.cz, kde informujeme občany ČR o úskalích a nebezpečích spojených s ratifikací IÚ, o hodnotách, jako je tradiční rodina a manželství složené z muže a ženy. Na internetových stránkách je možno stáhnout si petici proti ratifikaci IÚ a petici na podporu manželství.

Koncem srpna byl zorganizován seminář na téma Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikace. Pod tímto odkazem můžete zhlédnout záznamy ze semináře a dozvědět se tak další informace: www.zachovejmetradicnirodinu.cz.

Je velmi důležité se informovat o tomto tématu, popřemýšlet nad ohrožením, které nám chce tzv. Istanbulská úmluva vnutit, a je potřebné šířit informace a dělat osvětu mezi dalšími lidmi.

Každý z nás se může připojit v boji proti ratifikaci úmluvy, ať už podpisem pod petice, modlitbou a půstem, šířením informací nebo napsáním dopisu poslancům a senátorům s Vaším nesouhlasem.

Více se dozvíte na výše uvedených webových stránkách.

Vaše
Iniciativa Zachovejme tradiční rodinu