… například učitel, který někoho „zkouší“, nemá v úmyslu „pokoušet“ ho. Satan „pokoušel“ Ježíše v pustině, protože jeho úmysly jsou zásadně zlé. A my v modlitbě Otče náš nežádáme Otce, aby nás „neuváděl v pokušení“ – něco, co by opět nemělo nic společného s Otcovou láskou – nýbrž ho prosíme, aby nás „nepodroboval příliš těžkým zkouškám“ ...

Číst dál...

Až Ježíš přijde znovu na svět v celé své moci a slávě, budou mnozí první posledními a poslední prvními; populární hvězdy, které uváděly do varu tisíce a tisíce svých diváků a posluchačů, budou zapomenuty a mnohé řeholnice (například), kterých si za jejich života nevážily ani jejich spolusestry, se rozzáří jako hvězdy...

Číst dál...

Lidé hledí na požár a spontánně se modlí na ulicích. Plameny šlehají z Notre-Dame do takové výšky, že to připomíná spíš počítačovou animaci než reálné záběry. A to na začátku Svatého týdne. Člověka, a to nejen nevěřícího, nýbrž i věřícího, musí napadnout, že to je určité znamení, určitý vzkaz. Napomenutí. Probuzení...

Číst dál...

Je jistě zvláštní, že Svatý otec již navštívil několik většinově muslimských zemí, a ještě nebyl například u nás na Velehradě... Co nám tím Svatý otec, ale především sám Bůh chce říci? Internetové stránky české redakce Vatikánského rozhlasu referují o právě skončené apoštolské cestě Svatého otce do Maroka se zřetelnou nechutí: maximálně stručně, vlastně jen heslovitě, bez překladu jeho promluv. Takže když se chce člověk dozvědět něco víc, musí se obrátit na jinojazyčné verze vatikánského média...

Číst dál...