Sedíme, koukáme se na sebe navzájem udiveně – a hojíme si utrpěné rány. Musíme si přiznat, že uvedení show Olivera Frljiće Vaše násilí a naše násilí nás všechny důkladně zaskočilo. My, věřící, kteří milujeme našeho Pána Ježíše Krista živou láskou, jsme byli šokovaní, že vůbec někdo může našeho Pána, který přece nikdy nikomu nic zlého neudělal, takto ponížit a urážet. Naši nevěřící spoluobčané zase s údivem kroutí hlavou nad naší reakcí... Něco takového by od nás nečekali...

Číst dál...

Pětatřicet let. Třetina století, necelé dvě generace. Přesně tolik času stačilo, aby se z dvoutřetinové většiny, která v roce 1983 schválila ústavní dodatek stavící ochranu života nenarozeného dítěte na roveň ochrany života matky, stala stejná většina zmíněný dodatek odmítající. Cesta k legalizaci interrupcí v Irské republice je otevřena. Podle průzkumů se proti změně dodatku postavili jen voliči starší 65 let. A to v poměru 60 ku 40 procentům. Mladí voliči do 25 let hlasovali pro zrušení ústavního dodatku poměrem devět ku jedné...

Číst dál...

Byl jsem osloven pořadatelem tohoto veřejného shromáždění panem Rozkem, abych k Vám pronesl několik slov. Přemýšlel jsem o tom, zda mám promluvit, bude-li někoho zajímat, co si o celé věci, kdy je znásilňována morálka i zákon, myslí obyčejný člověk jako já. Jmenuji se Marek Venuta a se ženou vychováváme čtyři děti. Když jsem se v médiích dočetl, co se v Brně chystá, byl jsem šokován, rozezlen a nakonec mi bylo smutno, kam že se vlastně ubírá naše kultura. Připadá mi, že pokud umělec nemá co nabídnout, nemá, co by sdělil svému okolí, snaží se šokovat...

Číst dál...

Dnes slavíme v latinské církvi slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Předmětem úcty je jednak symbol, ve kterém ctíme nesmírnou Ježíšovu lásku k nám, hříšným lidem, se kterou za nás zemřel bolestnou a potupnou smrtí, aby nás zachránil a vysvobodil a splatil náš dluh lásce Boha Otce – ale ctíme i konkrétní tělesný orgán, srdeční sval člověka, který žil před dvěma tisíci lety v Palestině a byl, jak věříme, současně člověk a Bůh... 

Číst dál...

Je-li ve stádu ovcí koza a hrozí-li příchod vlka, ovce se shluknou kolem kozy; nevím, jestli je to pravda, kozy nepěstuji, četl jsem to v knize amerického autora E. T. Setona; a ten říká, že ovce ctí v kozách vyšší autoritu. Nevím, jak ovce, u lidí něco podobného platí mimo jakoukoliv pochybnost! V nejistých dobách, jako je ta naše, lidé – instinktivně? – hledají pevný bod a rádi se shlukují kolem diktátorů; někdy mi připadá, že čím je diktátor více agresivní, tím líp – tedy v očích mnoha lidí. I v Kristově církvi. Hledání vhodného, pro nás křesťany přijatelného, spasitele je u nás v křesťanských kruzích mimořádně silné; v české kotlině, ba ani v moravských úvalech se ovšem (a díky Bohu za to!) momentálně nikdo vhodný pro tuto roli najít nedá. Čeští politici, kteří se hlásí ke křesťanství, jsou příliš nevýrazní. Nezbývá tedy, než najít si spasitele mezi vůdci cizích zemí...

Číst dál...