Celé věky čekaly, až přijde Pán – čas od chvíle prvního hříchu prvních lidí do narození Krista. Nikdo z nás neví, kolik to bylo roků. Nakonec to přišlo a my se každý rok připravujeme na oslavu tohoto příchodu Pána Ježíše – Mesiáše – Spasitele – Vykupitele – Zachránce – na svět. Dnes začínáme dobu adventní – svatý čas, kdy se máme připravit i na jeho druhý příchod...

Číst dál...

Ve vězení, kde sloužím jako kaplan, máme kapli zasvěcenou právě svatému Dismasovi. Minulý týden jsme v ní rozjímali na téma – milost a zásluha. Jak to je? Čím si můžeme zasloužit věčné štěstí? Nebo je všechno Boží milost a naše všechny snahy – zásluhy jsou marné? Jedna ze základních pravd naší katolické víry zní: „Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.“  

Číst dál...