Od Eber až k Vislám –

všude bude islám?!

Z nížin – až k velehorám,

Alpy jak Karakorám??

 

Jen kdo se nebojí, je v pokoji.

Kdo věří v Pána,

kdo moc jeho slaví.

Však komu patří strach,

ten na márách

svůj život stráví.

 

Ach! Kéž by dnes hlasitěji

Evropou znělo: „Nebojme se těch,

kdo zabíjejí tělo!“

Snad Evropa alespoň tuší,

že horší jsou ti,

kdo zabíjejí duši.

 

 

„Co mi tyká?“ zlobil se, už před lety, moderátor Marek Eben na svůj nový PC. Ale snad to nebyla nezdvořilost, snad to byl jen vliv angličtiny – ta to, jak známo, neřeší. Tam se číslo množné neužívá pro jednotlivce nikdy, zato je otázka, zda se někomu říká „Joe!“, anebo „Sir!“. V ruštině je oslovení křestním jménem a jménem po otci, například „Ivan Iványč!“, docela zdvořilé a spojuje se často s vykáním. U nás se hodně řeší, jestli někomu tykat, anebo vykat...

Číst dál...