Až Ježíš přijde znovu na svět v celé své moci a slávě, budou mnozí první posledními a poslední prvními; populární hvězdy, které uváděly do varu tisíce a tisíce svých diváků a posluchačů, budou zapomenuty a mnohé řeholnice (například), kterých si za jejich života nevážily ani jejich spolusestry, se rozzáří jako hvězdy...

Číst dál...

Je jistě zvláštní, že Svatý otec již navštívil několik většinově muslimských zemí, a ještě nebyl například u nás na Velehradě... Co nám tím Svatý otec, ale především sám Bůh chce říci? Internetové stránky české redakce Vatikánského rozhlasu referují o právě skončené apoštolské cestě Svatého otce do Maroka se zřetelnou nechutí: maximálně stručně, vlastně jen heslovitě, bez překladu jeho promluv. Takže když se chce člověk dozvědět něco víc, musí se obrátit na jinojazyčné verze vatikánského média...

Číst dál...

Lidé hledí na požár a spontánně se modlí na ulicích. Plameny šlehají z Notre-Dame do takové výšky, že to připomíná spíš počítačovou animaci než reálné záběry. A to na začátku Svatého týdne. Člověka, a to nejen nevěřícího, nýbrž i věřícího, musí napadnout, že to je určité znamení, určitý vzkaz. Napomenutí. Probuzení...

Číst dál...

V latinské liturgii se 22. února slaví svátek Stolce svatého apoštola Petra. Papežství bude pro některé křesťany vždycky kamenem úrazu. Myslíme na protestanty a na pravoslavné – ale podřídit se autoritě a nauce papeže, toznamená přijmout jej jako nástupce svatého apoštola Petra, je problém i pro mnohé katolíky...

Číst dál...