Pokušení je těžké a nepříjemné téma – a ten, kdo chce být u lidí pěkný, ať již jako psycholog, nebo jako kněz – pokušení se vyhne; tedy ne pokušení, tomu se nevyhne nikdo, ani ten největší světec, a světci právě zažívali ta nejtěžší pokušení – jen slovům o pokušení. Dřív existovala celá obrovská literatura o tom, jak se bránit pokušení, jak bojovat s pokušením, dnes se řeší spíš jiná témata... Na jednu stranu je to dobře: lidi jsou dnes psychicky tak zdeptaní a „ucasnovaní“, že potřebují spíš útěchu než varování, ale...

Číst dál...

Určitě není ani rochu normální, že desetina dospělých osob v České republice má na krku exekuci. V evropském kontextu je cosi takového ojedinělé. Je dobře – ale jinak by to ani nebylo možné – že zákonodárci tuto situaci konečně jaksi řeší. V televizi jsem sledoval, jak se s tímto tématem vyrovnával Ivan Pilip, bývalý ministr financí....

Číst dál...

Kdysi se mi dostala do ruky starší kniha – životopis Panny Marie od českého duchovního spisovatele, už si nevzpomenu na jeho jméno ani na název díla. Ale snad je tak dobře: nevím, jak by na mne kniha působila dnes, kdybych se k ní vracel. Nevím, jestli dojem z knihy, který mi zůstal v duši, je správný: často se mi totiž stává, že něco, co si pamatuji, se mi pod vlivem dalších myšlenek a zážitků v paměti mění, a třeba až k k nepoznání...

Číst dál...

Mám takovouto představu: hory, vysoko na horách, až na úpatí vrcholků pokrytých lesy, košáry s dřevěnými ploty – a v nich ne ovce, ale smečky neklidných, hrozivě vyjících vlků. A představuji si, že právě do těch ohrad někdo vypustí ovce; kolik to je úzkostí, kolik strachu každý den; kolik úhybných manévrů, jaký život, aby na sebe člověk příliš neupozornil, ale úplně schovat se nemůže, přece se musí taky někdy napást a vlci hlídají tu nejlepší trávu...

Číst dál...

Šel jsem s knězem, který přijel na náš tábor na návštěvu, kolem krásné horské říčky. Nezurčela, doslova zpívala. Občas se ozval z lesa hlas, který jsem nedokázal určit. „Tento svět je nepochybně past, ale to jen mezi námi, nikomu neříkej, že jsem ti něco takového řekl,“ řekl kněz – a poznal jsem, že mluví současně s nadsázkou i vážně... „Největší problém tohoto světa je, že je skutečně tak velmi krásný. Tak krásný, že samozřejmě nemohl vzniknout z ničeho,“ odmlčel se, „všechny civilizace světa od pravěku po Řím a po Řecko uznávaly nějaké bohy nebo nějakého Boha a klaněly se jim. Ale vždy se vyskytovali i ti, kteří vše duchovní odmítali...“

Číst dál...