Bylo mi teprve šestnáct let, když se mi dostala do ruky kniha Romana Guardiniho O modlitbě, jež tehdy vyšla. Ale nebyl jsem na tuto knihu ještě zralý – to mi bylo jasné, sotva jsem do ní trochu začetl; tak jsem ji odložil. Ovšem jedna myšlenka Romana Guardiniho z této knihy mi utkvěla dodnes: „Vcelku se dá říci, že člověk není tvor, který by se rád modlil.“

Číst dál...

Nenasloucháte
svému srdci:
kde by vám srdce řeklo,
že máte mluvit – mlčíte;
kde by vám srdce řeklo,
že máte mlčet – mluvíte;
kde by vám srdce řeklo,
že máte naslouchat – voláte na mne,
že jste sami...

 

Číst dál...

I kněží jsou často
ovce bez pastýře
a vlk je jejich
oblíbené zvíře

takže i beránek dnes
ve vlčím rouše chodí
statečně maso kouše

A slzy tvoří moře
kterým se po krk brodí

„Ježíš nikdy nezklame“ – pro skutečně věřícího člověka je tato, jistě velmi zbožně znějící, věta ve skutečnosti téměř bez obsahu. Jak by nás mohl Pán Ježíš zklamat? A čím by nás zklamal? A proč by to dělal? Jinak, lidsky řečeno, nic není jednoduššího než druhého člověka zklamat: něco slíbit, a neuvést to ve skutek, mít nějakou, důležitou, povinnost – a tu nesplnit, vyvolat nějaké očekávání – a zůstat daleko za ním...

Číst dál...