Je hezké slavit svatého Cyrila a svatého Metoděje. Ale jací jsme my sami věrozvěsti? Jací jsme evangelizátoři? Velmi mě ovlivnilo slovo jednoho pastora, které jsem slyšel už před mnoha lety: „Evangelizace je způsob života; evangelizovat nemůžeme jednu dvě hodiny týdně, tak jako chodíme na tenis...“ Evangelizovat znamená být veřejný křesťan...

Číst dál...

Jak uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, jehož slavnost dnes slavíme? Učitelkou nám může být sestra Celina Palinská z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže (žila v letech 1901–1986) – veliká, a přece téměř neznámá, nekanonizovaná světice. Svůj život v naší zemi prožila v lásce, modlitbě, oběti – a v práci: celý život opravovala nemocniční prádlo...

Číst dál...

Na dnešek připadá další kulaté výročí Jana Sarkandra: 6. května 1860 byl v chrámu svatého Petra ve Vatikáně blahořečen. Toto májové datum je teď dnem jeho památky v církevním kalendáři: ta se do Druhého vatikánského koncilu slavila v den jeho smrti, tedy 17. března. O Janu Sarkandrovi vyšla řada knih, jak obranných, tak útočných. Několik životopisů, odborných i literárních, si teď dovolím představit a doporučit.

Číst dál...


Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová ve svých vizích viděla jednou obraz chrámu svatého Petra v Římě, na jehož bourání, na jehož demolici pracovalo mnoho lidí. „Byla jsem však velmi překvapena,“ říká světice, „když jsem viděla, že mezi nimi bylo i hodně kněží“ – to viděla na přelomu 18. a 19. století; Petrův úřad je však cílem útoků i mimořádné Boží pomoci stále a vždy znova a prožívá údobí těžší i slavnější...

Číst dál...

„Existuje pokušení, které sní o deinstitucionalizované církvi, kupříkladu církvi gnostické, bez institucí, anebo podřízené pevným, obranným institucím, jako v pelagiánské církvi. Církev se stává institucí působením Ducha Svatého, který není gnostik ani pelagián. Právě on ustavuje církev. Jde o alternativní a komplementární dynamiku, protože Duch Svatý svými charismaty vyvolává chaos, z něhož poté utváří harmonii..."

Číst dál...