Známý brazilský arcibiskup Helder Camara kdysi řekl, že žel existují křesťané, kteří si z celého evangelia zapamatovali jen jedinou scéhu, totiž vyhnání penězeměnců a prodavdavačů z chrámu; ta ovšem k Ježíšově osobnosti patří, stejnou chybou by bylo Ježíše s důtkami v ruce nevidět: ale oč častěji prokazoval náš Pán svou jemnost a laskavost!

Číst dál...

Sochař Petr Váňa se rozhodl začít stavět na pražském Staroměstském náměstí repliku mariánského sloupu, který před sto lety skácel rozvášněný dav. Sochař se dostává se do konfliktu s městskými strážníky, které na místo poslal primátor Zdeněk Hřib – přitom člověk by řekl, že když je primátorem Prahy pirát, bude mít pro takové akce právě pochopení! Ale dost laciné ironie – otázka zní: jsou správné takovéto konfrontační akce?

Číst dál...

Víte, kdyby zpráva o zázraku v Káně Galilejské nebyla v evangeliu, nýbrž v některém z apokryfů, uváděla by se jako důkaz, jak absurdní, až zvrácené je myšlení apokryfů: copak by Ježíš, který je Boží Syn a má veškerou moc, tuto moc užíval pro výrobu vína? Copak by ten, který nás přišel spasit a vykoupit, ne dávat do pořádku naše pozemské spory a zástoje, mohl řešit nedostatek vína na svatbě!?

Číst dál...

Těsně před začátkem Svatého týdne byl zveřejněn poněkud nezvyklý článek. Jedná se o poznámky Benedikta XVI. Emeritní papež se rozhodl poskytnout svůj pohled na poslední události v církvi spojené se sexuálními delikty. Text je poměrně dlouhý a také velice hutný a obsažný. Lze jej myslím zcela jednoznačně označit za text prorocký...

Číst dál...