Svatý Augustin: „Síla křesťana spočívá nejen v konání dobra, ale také v tom, že vydrží i to, co je zlé.“ Dnešní světec Josef Kupertinský o eucharistii: „V tajemství nejsvětější svátosti nám dává Bůh veškeré poklady své všemohoucnosti a odkryl nám přemíru své Božské lásky.“ Tak co, správce života? Bude tvá odpověď správná?

Číst dál...

Chceš být Božím učedníkem? Pokud ano, tak je to v zásadních věcech a otázkách života Ano, nebo Ne. Ano Bohu, Ne jeho a našemu nepříteli. Nic neztratíš, naopak všechno získáš. Jde přece o všechno – jde o celou věčnost. Všichni svatí, kteří jsou dobrými učedníky Mistra, nám vzkazují: „Nikdy – za žádných okolností – nesmíš ztratit naději!“

Číst dál...

Každý den v dějinách lidí a světa má svůj význam. 8. září slavíme narozeniny Panny Marie, 12. září její jmeniny. 11. září zaútočil zlý duch skrze své služebníky – roku 2001 v Americe a v roce 2004 u nás, kdy byl zavražděn katolický kněz P. MUDr. Ladislav Kubíček. Od jeho mučednické smrti prosíme Boha o smír za tyto hrozné hříchy...

Číst dál...

A tak to je vždy, kdy „doputujeme“ na nejdůležitější a nejprospěšnější hostinu našeho pozemského života. Tou je mše svatá. Tam nám Bůh dává všechno – sám sebe ve svém slově a ve svém těle. Neexistuje nic většího. Zmíněná hostina – mše svatá – je především díkůčinění. Děkuj za všechno. Ať se ti to líbí nebo ne – děkuj za všechno. A pros. 

Číst dál...