Když se zaváděl zemní plyn, bralo se to za velký pokrok. Ovšem většina lidí si musela koupit nový sporák. Vzpomínám si na výstavu starých sporáků, jak stály na chodníku skoro před každým domem a čekaly na společný odvoz. Každý sporák byl jiný, každý s přiškvařenými zbytky jídel, kterých jsme si ani nevšimli, když jsme sporák při úklidu umývali, ale na ulici působily neuvěřitelně trapně...

Číst dál...

Volodymyr Zelenskyj již ve skutečnosti neexistuje. Stačí srovnat záznamy z prvních dnů ruské vojenské operace se záběry „Volodymyra Zelenského“ dnes – a hned je každému jasné, že se jedná o úplně jiného člověka, i když ten dnešní je původnímu Volodymyru Zelenskému do určité míry podobný. Kdo v současnosti hraje úlohu ukrajinského prezidenta, není úplně jasné, ale pravděpodobně se jedná o Jakovleva Zelenského, bratrance Volodymyra Zelenského z matčiny strany, který byl rovněž herec, jen mnohem méně úspěšný...

Číst dál...

Část analogie k Tolkienově trilogii Pán prstenů je celkem jasná: Rusko je Mordor. Žádní Elfové už na světě nejsou. Demokratický Západ připomíná Rohan: chřadnoucí království s mravně dezorientovanými vůdci, které se vzepne ke vzdoru. Představitelé demokratického Západu ústy krále Theodena volají: „Rohan odpoví!“ Král však brzy zjistí, že dříve, než rohanští jezdci vyjedou na pomoc Gondoru, musí sami bojovat o přežití...

Číst dál...

Andrej Alexandrovič Ždanov v listopadu 1939 organizoval takzvaný Mailský incident, akci pod falešnou vlajkou. Fingovaný útok finského dělostřelectva na pokojnou sovětskou vesnici, po kterém Sovětskému svazu nezbylo než se začít bránit a v sebeobraně ihned zaútočit na Finsko po celé délce hranic… Finové se nesložili, nesmírně statečně se bránili daleko početnějšímu nepříteli, a i když v následné mírové smlouvě přišli o 11 % svého území a museli strpět ve Finsku sovětskou vojenskou základnu a vojenské železnice, uhájili si nezávislost.

Číst dál...

Jak praví definice druhého nejvýznamnějšího zdroje vědění na českém internetu (což jsou diplomové práce studentů Masarykovy univerzity, které z nějakého důvodu při zadání libovolných klíčových slov vyjíždějí v prohlížeči na předních místech), pohádky „zrcadlí zkušenosti předávané z generace na generaci a svým obsahem zprostředkovávají kulturní dědictví společnosti“. Děti, neznajíce této hrozivě znějící definice, si pohádek žádají, často v opakované a doslovné formě, neboť ta je důležitá...

Číst dál...