Od Eber až k Vislám –

všude bude islám?!

Z nížin – až k velehorám,

Alpy jak Karakorám??

 

Jen kdo se nebojí, je v pokoji.

Kdo věří v Pána,

kdo moc jeho slaví.

Však komu patří strach,

ten na márách

svůj život stráví.

 

Ach! Kéž by dnes hlasitěji

Evropou znělo: „Nebojme se těch,

kdo zabíjejí tělo!“

Snad Evropa alespoň tuší,

že horší jsou ti,

kdo zabíjejí duši.