„Neměl žádné kamarády,“ vysvětlovala moje nevěřící kolegyně svému malému synkovi Kristovo ukřižování, když spolu zabloudili do kostela – a chlapcem tam otřáslo, když viděl kříž v životní velikosti. Jsme Kristovi kamarádi? Trpíme s ním? Římští vojáci v prvním století a kreslíři časopisu Charlie Hebdo ve dvacátém století se Pánu Ježíši visícímu na Kříži drsně posmívali. Ale ti se smáli každému utrpení, dokud nazačali sami trpět...

Číst dál...

Květná neděle. Pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma na oslátku – a ti samí Jeruzalémané a poutníci, titíž, kteří budou ani ne za týden volat k Pilátovi: „Ukřižuj!“, mu provolávají slávu a volají: „Hosana, synu Davidovu!“ Nebo to byli úplně jiní lidé – snad byla  jeruzalémská společnost rozdělená a někteří Pána Ježíše vítali – a jiní ho už od začátku nenáviděli. A Pánovi učedníci na Velký pátek mlčeli někde v úkrytu nebo doma: situace, která se v dějinách opakuje stále znova a znova...

Číst dál...

Dnes je svatého Josefa. 34 let žil po boku Panny Marie – a přijímal, že ona je o mnoho větší než on, že ona má své nesrovnatelně důležitější poslání v dějinách spásy a jeho úlohou je „jen“ ji podporovat. Ona je stromek – a posléze velký strom – na kterém roste ovoce, a on je ten kůl, který stojí vedle stromu, dokud je útlý, aby se stromek nezlomil, a pak se dává pryč. Jistě není zapomenut, je patronem různých řemesel, různých území a je vzýván jako pomocník v různých situacích. Ale – kolik je kostelů zasvěcených Panně Marii a kolik svatému Josefovi? Tajemství pokory, víry, vztahu k Bohu...

Číst dál...

Začnu básnicky: slunce, když se vydrápe, milimetr po milimetru, pracně nad obzor, v sobě nenese miliony dní, kdy už také vyšlo, není otrávené z denní rutiny, že musí svítit, no, ještě že je pátek... „Hezký víkend,“ zavolal na mě kolega a dodal: „pátek je malá sobota!“

Číst dál...

Před Arcibiskupským palácem v Praze hraje jakási komedie, to prý katolíci protestují proti panu arcibiskupovi; také prý katolíci píší papeži Františkovi, aby přijal kanonickou rezignaci pana arcibiskupa u příležitosti jeho 75. narozenin ihned, jakmile ji dostane...

Číst dál...